Ontwikkelingen op het platteland

 • Feestelijke afsluiting provinciaal Meerjarenprogramma Landelijk gebied 19 december 2013

  Persbericht provincie Overijssel
  1 miljard euro investering, 1.500 projecten en vooral veel trots.

 • Riet
 • Streekeigen Huis en Erf 24 maart 2014

  Het project Streekeigen Huis en Erf is in 2013 afgerond.

 • Leader Noordwest Overijssel

  Leader is een Europees subsidieprogramma dat gericht is op plattelandsvernieuwing. Het programma is bedoeld om de sociaal-economische situatie van het gebied te versterken en de werkgelegenheid te verbeteren. De subsidie is beschikbaar van 2007 tot en met 2013.

 • Stichting Stimuland en de gebiedsmakelaar 20 april 2011

  Het platteland van Overijssel behouden als een aangenaam gebied om te wonen, te werken, te leven. Dat is het doel van Stimuland. Hiervoor ontwikkelen en organiseren zij innovatieve projecten en andere activiteiten om een duurzame land- en tuinbouw te stimuleren, de plattelandseconomie te versterken en de verbondenheid tussen mensen te behouden. De gebiedsmakelaar staat mensen, bedrijven, organisaties en overheden ter zijde met plannen, nieuwe ideeën en oplossingen voor problemen.

 • Landinrichting

  In de gemeente Steenwijkerland wordt geïnvesteerd in de bestaande landschapsstructuur, er komt ruimte voor nieuwe natuur, voor de Ecologische Hoofdstructuur, de waterberging wordt verbeterd en de recreatiesector krijgt een nieuwe impuls. Om de landbouwstructuur te verbeteren werkt Dienst Landelijk Gebied aan het optimaliseren van de verkaveling en waterhuishouding én aan de ontsluiting van landbouwgronden.

  Dit alles heeft tot doel om de bijzondere combinatie van natuur en afwisselende (cultuur)landschappen te versterken en te behouden. Het gebied rondom de Wieden en Weerribben wordt één groot laagveenmoeras, waarbij de natuurgebieden Wieden en Weerribben worden uitgebreid en verbonden met elkaar, en met de natuurgebieden Olde Maten en Rottige Meenthe.

  Via de website houdt Dienst Landelijk Gebied u op de hoogte van de ontwikkelingen.

 • Investeringsbudget Landelijk Gebied 20 april 2011

  Het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) is een subsidieregeling om het landelijk gebied mooi en vitaal te houden.

 • Nationaal Park Weerribben - Wieden

  Nationaal Park De Weerribben bestaat al sinds 1992. In 2009 zijn natuurgebied De Wieden en Nationaal Park De Weerribben samengevoegd tot één groot nationaal park: Nationaal Park Weerribben-Wieden. Meer informatie vindt u op de website.

 • Project Bestemmingsplan Buitengebied

  U verlaat het onderdeel Ontwikkelingen op het platteland en wordt meegenomen naar een ander deel van de gemeentelijke website.

 • Behoud waardevol landschap 01 augustus 2012