27 sollicitanten burgemeesterschap Steenwijkerland

27 personen hebben bij Commissaris van de Koning Ank Bijleveld-Schouten hun interesse kenbaar gemaakt voor het burgemeestersambt van Steenwijkerland. Tussen de sollicitanten bevinden zich 6 vrouwen. De leeftijd van de kandidaten ligt tussen de 31 en 61 jaar.

Achtergrond sollicitanten

20 kandidaten hebben of hadden een hoofdfunctie in het openbaar bestuur, 7 sollicitanten hebben een andere professionele achtergrond.
8 kandidaten zijn lid van het CDA, 1 van de CU, 2 van D66, 1 van GroenLinks, 3 van de PvdA en 9 van de VVD. Van 3 kandidaten is de politieke kleur niet bekend danwel zijn zij niet aangesloten bij een partij. 

Vacature

De sollicitatietermijn liep van 6 tot 27 februari. De burgemeestersvacature in Steenwijkerland is op 1 september 2016 ontstaan door het vertrek van burgemeester Marja van der Tas. Sindsdien wordt het ambt in deze gemeente waargenomen door Rob Bats.

Hoe verder?

De gemeenteraad heeft op 31 januari het profiel voor de nieuwe burgemeester geschetst.
De komende tijd staat in het teken van het inwinnen van informatie en het voeren van  sollicitatiegesprekken. Daarna zal de Commissaris van de Koning op basis van het door de raad vastgestelde profiel een selectie van kandidaten aan de vertrouwenscommissie voorleggen. Die commissie kan vervolgens aan het werk.
Het is uiteindelijk aan de raad om de beste kandidaat voor Steenwijkerland bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor te dragen.
De procedure is erop gericht dat Steenwijkerland de nieuwe burgemeester in september 2017 kan verwelkomen.           

 

Bron: Provincie Overijssel