Contact

Het secretariaat van de Rekenkamercommissie Steenwijkerland berust bij de griffie van de gemeente. De commissie is als volgt bereikbaar:

Telefonisch:
140521
 
Per post:
Rekenkamercommissie Steenwijkerland
t.a.v. dhr. W.J. Spoelstra, ambtelijk secretaris
Postbus 162
8330 AD Steenwijk
 

Per mail:
rekenkamer@steenwijkerland.nl