Samenstelling rekenkamer

De rekenkamer Steenwijkerland bestaat uit drie externe leden.

De heer J.J. Mastwijk, voorzitter

De heer F.M. Flentge, lid

De heer H. Beerda, lid

De heer W.J. Spoelstra, ambtelijk secretaris