Samenstelling rekenkamer

De rekenkamer Steenwijkerland bestaat uit vier externe leden.

De heer J.J. Mastwijk, voorzitter

De heer F.M. Flentge, lid

Mevrouw I. de Haan, lid

De heer H. Beerda, lid

De heer W.J. Spoelstra, ambtelijk secretaris