Burgemeester Rob Bats mee tijdens surveillance op het water

Burgemeester Rob Bats en wethouder Douwe Oosterveen varen vanmiddag – woensdag 9 augustus 2017 – op de gemeenteboot mee tijdens de surveillance op de gemeentelijke wateren. De controle maakt onderdeel uit van het Waterplan, waarin de gemeente samenwerkt met het waterschap, de politie, Staatsbosbeheer, natuurmonumenten, Rijkswaterstaat en de sportvisserij. Vanaf eind april t/m eind september staan deze partijen paraat voor de veiligheid en leefbaarheid op het water. Ook wordt gekeken naar het beheer van de vaarwegen (o.a. overhangende takken en juiste bebording).