Van ambitie naar resultaat

Vier jaar geleden presenteerde het college van B&W vijf ambitiekaarten. Daarop stonden de doelen die het college in de periode 2018 – 2022 samen met inwoners, ondernemers en organisaties wilde bereiken.
Nu zijn er 5 realisatiekaarten. Daarin staat per programma een overzicht van de behaalde resultaten.