Gemeentesecretaris/algemeen directeur J.C. de Groot (Judith)

Gemeentesecretaris/algemeen directeur Judith de Groot

judith.de.groot@steenwijkerland.nl

1e adviseur van het college van burgemeester en wethouders

 

Nevenfuncties

Op persoonlijke titel:

  •  Stichting de Huismeesters in Groningen (woningcorporatie), lid Raad van Commissarissen (RvC)