Nieuws RSS icoon

 • Samen werken aan de dorpsvisie van Steenwijkerwold

  24 september 2020

  Dorpsbelang Steenwijkerwold werkt samen met bewoners en de gemeente Steenwijkerland, Woonconcept, Sociaal Werk de Kop aan een dorpsvisie voor Steenwijkerwold. Om de samenwerking te bekrachtigen is vandaag een samenwerkingsovereenkomst getekend. De dorpsvisie is een toekomstbeeld voor 2030 en vormt voor de betrokken organisatie een kader voor het maken van plannen voor het dorp. De bewoners zijn alvast begonnen, via De Grote Optrommelactie.

 • Invoering blauwe minicontainer in Steenwijk

  23 september 2020

  Het college van B&W heeft ingestemd met het voorstel voor het invoeren van een blauwe minicontainer voor oud papier in Steenwijk per 1 januari 2021. De reden voor de invoering is dat oudpapierinzamelaar OPA in Steenwijk heeft aangegeven per 1 januari 2021 te stoppen met de huis-aan-huis inzameling van oud papier. De gemeenteraad buigt zich in november over dit voorstel.

 • Uitnodiging inloopavond over uitbreiding hoogspanningsstation bij Onna

  22 september 2020

  In meerdere gebieden in Nederland moet het elektriciteitsnetwerk worden uitgebreid om het opwekken van groene stroom mogelijk te maken. Dit geldt in Steenwijkerland voor het hoogspanningsstation van Enexis aan het Bedelaarspad bij Onna. Om u daarover bij te praten organiseren we op woensdag 7 oktober van 19.00 – 21.00 uur een inloopavond in het dorpshuis van Onna.

 • Uitnodiging Commissie Beeldende Kunst

  22 september 2020

  De Commissie Beeldende Kunst organiseert in Rabotheater de Meenthe 5 lezingen over kunst in de openbare ruimte. Beeldend kunstenaar Theo Jansen, bekend van zijn strandbeesten, bijt de spits af op 30 september 2020.

 • Telefonisch wethouderspreekuur op 5 oktober

  22 september 2020

  Wilt u als inwoner, organisatie of vereniging in gesprek met één van de wethouders? Zij bieden u een luisterend oor en staan u graag telefonisch te woord. Helaas is het nog niet mogelijk om langs te komen vanwege het coronavirus.

 • Nieuw gladheidbestrijdingsplan

  21 september 2020

  Het college van B&W heeft ingestemd met het gladheidbestrijdingsplan. Dit plan geeft aan wat de algemene uitgangspunten zijn bij de gladheidbestrijding in Steenwijkerland. Het plan wordt in de Politieke Markt behandeld.

 • Herinnering: invullen vragenlijst tevredenheid afvalinzameling

  15 september 2020