Nieuws

 • Steenwijkerland verkent mogelijkheden van ‘Positieve gezondheid’ 22 maart 2019

  De gemeente Steenwijkerland wil samen met haar (zorg)partners kijken naar de mogelijkheden van het concept ‘Positieve Gezondheid’. Als eerste aanzet daarvoor organiseert de gemeente op maandag 1 april 2019 een lezing door arts-onderzoeker Machteld Huber die aan de basis van het nieuwe concept staat. Wethouder Trijn Jongman: ‘We hebben het concept al een tijdje op ons netvlies en willen kijken wat we er met elkaar mee kunnen bereiken. Je ziet dat er landelijk ook steeds meer belangstelling voor is. Niet alleen in de medische wereld, maar ook bij provincies en gemeenten.’ De lezing is bedoeld voor mensen die beroepsmatig raakvlakken met het onderwerp hebben, zoals zorgaanbieders, huisartsen, maatschappelijke organisaties en vertegenwoordigers uit het onderwijs. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.

 • Wedstrijdplan voor Steenwijkerlands Sportakkoord in concept klaar 22 maart 2019

  Waar gaan we ons de komende jaren op richten als het om sport en bewegen gaat? Dát staat straks in het Steenwijkerlands Sportakkoord. Voor de inhoud ervan is de gemeente de afgelopen maanden met (sport)verenigingen, organisaties, vertegenwoordigers van plaatselijke belangen, inwoners en sportliefhebbers om tafel gegaan. Wethouder Bram Harmsma: ‘Met elkaar hebben we bepaald wat de uitgangspunten voor ons sport- en beweegbeleid moeten zijn. Deze hebben we vervolgens vertaald in doelen én bijbehorende acties. Dit ‘wedstrijdplan’ leggen we nu weer terug met de vraag: is dit wat we met elkaar hebben afgesproken? Is het antwoord daarop ‘ja’ dan ligt, uiteraard na een akkoord van de gemeenteraad, de weg open naar een Steenwijkerlands Sportakkoord waar we met elkaar de handtekening onder kunnen zetten.’ Het concept wedstrijdplan is te vinden op www.steenwijkerland.nl/sport Reageren kan nog tot 1 april 2019.

 • Welke woonbehoefte heeft Eesveen? 22 maart 2019

  Inwoners van Eesveen kunnen op donderdag 28 maart 2019 meedenken over de woonbehoefte die er nu is en in de toekomst zal zijn in Eesveen. En ook over welke type woningen daarbij aansluiten. Projectontwikkelaar Proveste heeft de inwoners uitgenodigd om mee te praten over een toekomstbestendige invulling van de locatie bij de Holslootbrink, naast het evenemententerrein.

 • Voorlopige uitslag verkiezingen 20 maart 21 maart 2019

  Op woensdag 20 maart 2019 waren de verkiezingen voor Provinciale Staten en Waterschap Drents Overijsselse Delta en Waterschap Zuiderzeeland.

 • Neem ook uw grof tuinafval mee tijdens de compostdag 22 maart 2019

  Op vrijdag 29 en zaterdag 30 maart kunt u ook grof tuinafval gratis inleveren. De gemeente en ROVA vinden het belangrijk om zoveel mogelijk grof tuinafval te scheiden. Gescheiden grof tuinafval kan voor een deel worden gecomposteerd en voor een deel ingezet worden voor de opwekking van duurzame energie. Daarnaast willen we voorkomen dat grof tuinafval in het restafval terecht komt.

 • Gratis compost voor inwoners van de gemeente Steenwijkerland op zaterdag 30 maart 19 maart 2019

  De gemeente Steenwijkerland en ROVA nodigen de inwoners van Steenwijkerland uit om gratis compost op te halen tijdens de landelijke compostdag op zaterdag 30 maart. Met deze actie willen wij u bedanken voor uw inspanning om het groente-, fruit- en tuinafval (gft) goed te scheiden! Alleen goed gescheiden gft-afval kan worden gerecycled tot duurzame producten zoals groen gas en compost.

 • Start onderzoek GGD naar gezondheid van jongeren 19 maart 2019
 • Informatieavond ‘energiezuinig en comfortabel wonen’ 13 maart 2019
 • Provinciale Staten ondersteunt bidbook met miljoenen 01 maart 2019
 • We ruimen De Wieden op 26 februari 2019