Nieuws RSS icoon

 • Tips bij hitte tijdens evenementen

  22 juli 2019

  De komende periode staan veel evenementen op het programma. Hopelijk vinden ze onder zonnige omstandigheden plaats. Zonnig weer en warme temperaturen kunnen echter wel tot oververhitting leiden. Daarom is het raadzaam om goed voorbereid te zijn als u onder die omstandigheden een evenement bezoekt.

 • Sportformateur aan de slag met Steenwijkerlands Sportakkoord

  22 juli 2019

  De komende maanden gaat Feike Tibben als sportformateur aan de slag met het Steenwijkerlands Sportakkoord. De gemeente Steenwijkerland heeft hiervoor geld van het Rijk gekregen. Wethouder Bram Harmsma: ‘De afgelopen periode hebben we heel veel informatie opgehaald als basis voor het sportakkoord. Bij inwoners, sportverenigingen en andere organisaties. Deze basis hebben we verwoord in het ‘wedstrijdplan’. De gemeenteraad neemt er in september een besluit over. Vooruitlopend daarop gaat de sportformateur alvast bezig om alle input te vertalen in concrete acties en afspraken, die straks in het Steenwijkerlands Sportakkoord komen te staan. Uiteraard doen we ook dit samen met de partijen die actief zijn rond sport en bewegen.’ Het is de bedoeling dat het Steenwijkerlands Sportakkoord begin oktober klaar is.

 • Proef met fietsenstalling in binnenstad Steenwijk

  16 juli 2019

  In de maanden augustus en september kunnen bezoekers van de binnenstad van Steenwijk hun fiets kwijt in de fietsenstalling op het terrein van het kermis- en circusmuseum. Wethouder Bram Harmsma: ‘Van verschillende kanten hoorden we de wens voor een fietsenstalling in de binnenstad. Van inwoners, maar ook van bijvoorbeeld de fietsersbond. Om een goed beeld te krijgen van hoe groot de behoefte is, hebben we gekozen voor een proefperiode. Daarna gaan we de proef evalueren.’

 • Steenwijkerland gaat behoefte aan woonwagenstandplaatsen inventariseren

  16 juli 2019

  De gemeente Steenwijkerland gaat in september onderzoek doen naar de behoefte aan standplaatsen voor woonwagens in de gemeente. Aanleiding voor het onderzoek zijn de adviezen van onder meer het college voor de Rechten van de Mens en het beleidskader Gemeentelijke woonwagen- en standplaatsenbeleid dat op basis daarvan door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties is opgesteld. Wethouder Marcel Scheringa: ‘Het beleid rondom woonwagenstandplaatsen moet onderdeel zijn van het gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid. Het college van B&W wil daar op een zorgvuldige manier invulling aan geven. Daarom beginnen we met een inventarisatie om de behoefte aan standplaatsen in kaart te brengen. Dat doen we bij de bewoners op de bestaande woonwagenstandplaatsen en daarnaast kunnen mensen die in de doelgroep vallen een vragenlijst invullen. Op basis van die inventarisatie gaan we bepalen of er vervolgstappen nodig zijn. Dat doen we in samenwerking met Woonconcept en Wetland Wonen.’

 • Steenwijkerland kritisch over versnelde gaswinning

  19 juli 2019

  Het college van B&W heeft besloten een zienswijze in te dienen tegen het ontwerp-gaswinningsbesluit voor het veld De Blesse-Blesdijke. De afgelopen tijd is gebleken dat de minister de gaswinning uit kleine velden behoorlijk opvoert. Deze ontwikkeling wordt door het college van B&W zeer kritisch gevolgd, zeker daar waar het gevolgen voor de inwoners van Steenwijkerland kan hebben.

 • Aanvragen/ophalen reisdocument niet mogelijk op 7 augustus

  15 juli 2019

  Door technisch onderhoud is het niet mogelijk om op 7 augustus 2019 een reisdocument (paspoort/identiteitskaart) aan te vragen of op te halen. Spoedaanvragen die op 6 augustus 2019 worden gedaan, kunnen vanaf 8 augustus 2019 worden opgehaald. Onze excuses voor het ongemak.

 • Hypermarkt gaat niet door, méér leisure en entertainment

  15 juli 2019
 • Verplaatsing weekmarkt Steenwijk

  08 juli 2019
 • Iets melden? Makkelijk en snel via onze website

  24 mei 2019