Nieuws RSS icoon

 • Koninklijke onderscheidingen uitgereikt

  04 juli 2020

  Op vrijdag 3 juli 2020 heeft burgemeester Rob Bats - uit naam van Koning Willem Alexander - aan 5 inwoners van de gemeente Steenwijkerland een Koninklijke onderscheiding uitgereikt. De onderscheidingen zijn uitgereikt in villa Rams Woerthe in Steenwijk.

 • Steenwijkerweg Willemsoord opgeleverd

  02 juli 2020

  Verkeersveilig en aantrekkelijk onderdeel fietsroutenetwerk. De afgelopen maanden is er veel werk verzet. De Steenwijkerweg in Willemsoord is flink onder handen genomen. Het resultaat mag er zijn. Om de verkeersveiligheid te vergroten is de weg versmald, de weg is ingericht als 30km/h weg en de fietspaden zijn voorzien van een betonverharding. Het fietspad in Willemsoord is de eerste van de 12 fietspaden in het fietsroutenetwerk in de Kop van Overijssel die de komende jaren met steun van provincie Overijssel worden aangepakt. Vandaag opende wethouder Marcel Scheringa de Steenwijkerweg.

 • College stuurt brandbrief naar ministers

  02 juli 2020

  Het college van B&W heeft een persoonlijke brandbrief gestuurd naar de minister van Financiën en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Hierin uit het college zijn zorgen over de financiële situatie van de gemeente Steenwijkerland die, als zovele andere gemeenten, er niet rooskleurig voor staat. In de brandbrief pleit het college voor structurele financiële compensatie van het Rijk om de lastendruk voor haar inwoners niet onnodig te laten oplopen. De brandbrief vormt samen met veel andere brandbrieven van gemeenten de input voor het Algemeen Overleg over de gemeentefinanciën dat vandaag (2 juli) in de Tweede Kamer plaatsvindt.

 • Automatische incasso gemeentelijke belastingen van juni vindt plaats in juli

  03 juli 2020

  De automatische incasso voor de betalingen van de gemeentelijke belastingen van eind juni is niet gelukt. Dit komt door een technische storing. De incasso voor juni vindt rond 8 juli 2020 plaats.

 • Zienswijze provincie Overijssel en twaalf*) gemeenten op ontwerp Luchtvaartnota

  01 juli 2020

  De provincie Overijssel en twaalf Overijsselse gemeenten dienen een zienswijze in op de ontwerp Luchtvaartnota 2020-2050 van de rijksoverheid. In de nota beschrijft de minister van Infrastructuur en Waterstaat hoe zij de ontwikkeling van de luchtvaart in de komende dertig jaar voor zich ziet. De belangrijkste aandachtspunten in de zienswijze zijn dat de minister veel beter moet uitleggen waarom zij bepaalde keuzes maakt en welke effecten de keuzes hebben op de leefomgeving van de inwoners van Nederland. Ook wijzen de overheden op de kansen voor technologische en duurzame innovaties in de luchtvaart die Twente Airport en Technology Base Twente bieden.

 • Weerribben-Wieden op weg naar Nationaal Park van Wereldklasse

  01 juli 2020

  Impuls voor wonen, werken, recreatie en toerisme. Nationaal Park Weerribben-Wieden is een van de 21 nationale parken in Nederland. Het is uniek in zijn soort, want het is het grootste laagveenmoeras van Noordwest Europa. Met zijn ruim 11.000 hectare is het van grote betekenis voor natuur, landschap en cultuurhistorie. Steenwijkerland wil het Nationaal Park een stap verder brengen: naar een Nationaal Park van Wereldklasse. Een titel die door het Rijk in het leven is geroepen om nationale parken nieuw elan te geven en een kwaliteitssprong te laten maken.

 • Nieuwe noodverordening voor Veiligheidsregio IJsselland

  01 juli 2020
 • Nieuwste peiling Steenwijkerland over openbare verlichting

  01 juli 2020
 • Papier en karton

  02 juli 2020
 • Online bijeenkomst over stikstof terugkijken?

  23 juni 2020