Bouwen en verbouwen

Wilt u gaan (ver)bouwen? Dan heeft u daarvoor meestal een vergunning nodig.

Kosten

De kosten van de (omgevings)vergunning hangen samen met de bouwkosten.

Aanvragen

U heeft niet altijd een omgevingsvergunning nodig. In een aantal gevallen mag u vergunningvrij bouwen of is een melding voldoende. Bij het Omgevingsloket kunt u controleren u of u een omgevingsvergunning nodig heeft.

De aanvraag doet u via het Omgevingsloket. Particulieren kunnen de vergunning digitaal aanvragen (met DigiD) of het formulier downloaden en uitprinten. Ondernemers kunnen de vergunning alleen digitaal indienen (met E-herkenning).

Vooradvies

Voordat u een omgevingsvergunning aanvraagt, kunt u een vooradvies aanvragen. De gemeente toetst uw voorstel aan het bestemmingsplan en legt het voor aan een commissie.

Een vooradvies heeft geen juridische status en is niet openbaar.

Kosten

Een overzicht van de kosten kunt u vinden in de legesverordening.