Omgevingsvisie Steenwijkerland

Hoe zien vestingstad Steenwijk, de kernen en het landelijk gebied van Steenwijkerland er in 2030 uit? Die vraag staat centraal in de Omgevingsvisie Steenwijkerland.

De eerste versie van de Omgevingsvisie (pdf, 6,34 MB) is tot stand gekomen na overleg met een vertegenwoordiging van diverse partijen, zoals ondernemers, plaatselijk belangen en wijkorganisaties, maar ook buurgemeenten, waterschap en provincie.