Energietransitie Steenwijkerland

We willen de opwarming van de aarde een halt toeroepen door fors minder CO2 uit te stoten. Daarom staan we voor een grote opgave, ook in Steenwijkerland. Een opgave die geld, tijd en moeite kost, maar een goed doel dient: de wereld leefbaarder maken voor ons allemaal.

Transitievisie warmte

Eind 2021 moet elke gemeente in Nederland een Transitievisie Warmte hebben vastgesteld. Dit document beschrijft in grote lijnen hoe de gemeente alle woningen en andere gebouwen aardgasvrij krijgt. Dat betekent dat per wijk / dorp wordt bekeken welk alternatief voor aardgas het interessantst is en wanneer de woningen aardgasvrij worden. Sommige wijken en dorpen worden mogelijk voor 2030 al aardgasvrij en voor de rest wordt in de periode van 2030 tot 2050 onderzocht hoe ze aardgasvrij worden.

Tijdlijn energiestrategie

De Transitievisie Warmte van Steenwijkerland heeft vier uitgangspunten:

1. Het belangrijkste uitgangspunt is dat (1) we beginnen met besparen. Alle energie die we niet meer verbruiken, hoeven we ook niet op een andere manier dan met aardgas op te wekken.

2. Het tweede uitgangspunt is: we behouden het gasnet, waarbij we inzetten op groen gas, in combinatie met andere technieken. Groen gas is beperkt beschikbaar, dus slechts een deel van de huidige aardgasvraag kan worden vervangen door groen gas.

3. Het derde uitgangspunt is dat de gekozen alternatieven kostenneutraal zijn voor inwoners. De investeringen om uw woning aan te passen aan het nieuwe alternatief is niet hoger dan de besparing door dit alternatief.

4. Het laatste uitgangspunt is dat we het samen met bewoners doen. Om die reden zoeken we in elke wijk en elk dorp bewoners die mee willen denken aan het aardgasvrij maken van hun wijk of dorp. 

Alternatieven voor aardgas

In de Transitievisie Warmte staan verschillende alternatieven voor aardgas genoemd. Naast het reeds genoemde groen gas, kunnen veel huizen ook over op een warmtepomp en kijken we in sommige wijken of een warmtenet mogelijk is. Welk alternatief, of welke combinatie van verschillende alternatieven, uiteindelijk gekozen wordt, wordt onderzocht in het Wijkuitvoeringsplan. Dit plan doorlopen we samen met bewoners om te kijken wat in hun wijk of dorp interessant en passend is.

Wat voor uw wijk of dorp dus het uiteindelijke alternatief wordt voor aardgas, is nog niet zeker. Wilt u weten of u een bepaalde investering wel of niet moet maken, zoals bij het vervangen van uw cv-ketel? Kijk dan op onze pagina met veelgestelde vragen over aardgasvrij wonen
 

Regionale energiestrategie

Op 28 juni 2019 heeft het kabinet het Klimaatakkoord gepresenteerd. In het akkoord staan meer dan 600 afspraken om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan. Eén van die afspraken is dat in 2030 70% van alle elektriciteit duurzaam wordt opgewekt. Dat gebeurt met windturbines op zee, op land en met zonnepanelen op daken en in zonneparken. Lees meer hierover op de website van de regionale energiestrategie West-Overijssel.

Steenwijkerland zet voor de regionale energiestrategie in op 171 GWh hernieuwbare energie uit zon op dak en zonnevelden.