Versnellen energietransitie nodig voor Steenwijkerland en andere gemeenten West-Overijssel

De zoektocht naar gebieden voor het opwekken van duurzame energie is in samenwerkingsregio Regionale Energie Strategie (RES) West-Overijssel in volle gang. Elf gemeenten werken samen met andere organisaties aan het opwekken van duurzame energie in 2030. Zo ook Steenwijkerland. RES West-Overijssel heeft een monitor 'Tussenstand' gepresenteerd over de realisatie van de RES-doelstellingen tot nu toe. In deze Tussenstand wordt informatie gegeven over opwek van hernieuwbare elektriciteit, zowel reeds gerealiseerd als in behandeling.

De resultaten uit de Tussenstand laten zien dat bijna de helft van de opgave tot 2030 in West-Overijssel klaar is of binnenkort wordt gerealiseerd. In onze gemeente is dit ook zo. We zijn dus op de goede weg! En nu door. Om de rest van de opgave te halen, moeten we de komende tijd de nodige stappen zetten. Zo moeten we het beleid voor opwek via zon-op-land de komende maanden aanpassen zodat projecten weer doorgang kunnen vinden. Een onderdeel daarvan is om in te zetten op energie-neutrale kernen en wijken. We gaan met inwoners in gesprek en vragen hen om mee te denken én mee te doen. Met als doel: samen Steenwijkerland energieneutraal maken. 

Daarnaast zetten we meer in op het realiseren van grote zonnedaken. Dit doen we op ons eigen vastgoed en door in gesprek te gaan met eigenaren van grote daken. Samen met hen kijken we hoe ze mee kunnen doen en waar zij ondersteuning nodig hebben bij de uitvoering.

Versnellen door intensiever samen te werken

Gemeenten in de RES-regio West-Overijssel spraken eerder al af dat ze inzetten op subregionale samenwerking. Dat betekent dat gemeenten in een bepaald gebied samenwerken en locaties zoeken voor de opwek van duurzame energie. Maar ook samen onderzoeken hoe ze de aansluiting op het elektriciteitsnet kunnen regelen. 

Dit biedt ook kansen om andere opgaven, zoals woningbouw of stikstof, te koppelen aan de opgaven voor duurzame energie. Door samenwerken deel je menskracht en expertise. Dat is vanwege de krapte op de arbeidsmarkt ook nodig. De samenwerking vindt niet alleen tussen de gemeenten plaats, maar ook met de provincie, netbeheerders, bedrijfsleven, onderwijs en de maatschappelijke organisaties.