Aangifte doen van overlijden

Is een naaste van u overleden? Meestal doet de begrafenisondernemer dan aangifte van overlijden, maar u mag als naaste ook zelf aangifte doen. Dit doet u bij de gemeente waar de persoon is overleden. De gemeente maakt dan een overlijdensakte op.

Aangifte doen

U maakt een afspraak om aangifte van overlijden te doen.

Afspraak maken 

Meenemen

  • Uw geldige legitimatiebewijs (paspoort/rijbewijs/ Nederlandse identiteitskaart of verblijfsvergunning)
  • Een verklaring van overlijden, afgegeven door de arts
  • Indien van toepassing: het trouwboekje van de overledene

Vragen

Voor meer informatie over het doen van aangifte van overlijden kunt u contact opnemen met de gemeente.