Voorwaarden trouwen op een vrije locatie

Als u wilt trouwen op een zelfgekozen locatie dan moet deze locatie aan enkele voorwaarden voldoen.

  • Het pand beschikt over alle vergunningen en is veilig.
  • De locatie is openbaar en toegankelijk voor mindervaliden.
  • Er is een geschikte kleedruimte voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand.

Met de eigenaar/beheerder komt u overeen:

  • Datum en tijd huwelijk/partnerschapsregistratie
  • De eventuele vergoeding die de eigenaar/beheerder vraagt voor het beschikbaar stellen van de locatie. De inrichting en aankleding van de locatie, benodigde vergunningen en verzekeringen komen geheel voor uw rekening.
  • De locatie is tijdens de plechtigheid voor iedereen bereikbaar en vrij toegankelijk.
  • De eigenaar/beheerder en u zorgen voor voldoende toegankelijke parkeerfaciliteiten bij de locatie.
  • In overleg met de eigenaar/beheerder zorgt u voor de inrichting en de aankleding van de locatie. Er moeten in ieder geval een tafel, stoelen en voldoende verlichting aanwezig zijn. De normale voorzieningen, die voor gebruik van een gebouw noodzakelijk zijn, zijn aanwezig.
  • De eigenaar/beheerder is aansprakelijk als de locatie op het tijdstip van de plechtigheid niet, niet tijdig of niet volledig beschikbaar is.
  • Schade aan de locatie, ontstaan voor, tijdens of na de plechtigheid, die aan u of uw gasten kan worden toegerekend, is geheel voor uw rekening.