Bijdrage verplicht eigen risico

U kunt een bijdrage krijgen voor de kosten die u heeft gemaakt voor het verplicht eigen risico over 2019. Deze bijdrage bedraagt maximaal € 385,-.