Aanleveren inkomensgegevens door zelfstandigen

U stuurt de documenten online naar Gezondverzekerd.nl. Dus niet via de Ockto-app. Uw aanvraag wordt binnen 8 weken gecontroleerd en afgehandeld. Deze manier duurt langer, omdat we uw documenten zelf moeten controleren. Dit kost dit meer tijd.

Bij zelfstandigen wordt NIET als inkomen meegenomen:

  • een teruggave inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen.
  • de verschuldigde inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen over inkomen waarover geen loonbelasting is geheven wordt gesteld op 18 procent van dat inkomen.
  • ten aanzien van de zelfstandige die het bedrijf of zelfstandig beroep uitoefent in de vorm van een besloten vennootschap of een coöperatieve vereniging met wettelijke aansprakelijkheid, wordt onder inkomen mede verstaan de naar evenredigheid van het aantal zelfstandigen omgerekende nettowinst van deze rechtspersoon, verminderd met de hierover verschuldigde vennootschapsbelasting.

Wilt u zelf berekenen of u in de maand voor de aanvraag een inkomen uit de onderneming had van 130% van de voor u geldende bijstandsnorm exclusief vakantietoeslag? Gebruik dan het Excel-bestand en stuur de berekening mee met de aanvraag.