Bijdrage in kosten voortgezet onderwijs of het MBO (vanaf 1 maart 2022 Sam& Overijssel)

Als uw kinderen naar het voortgezet onderwijs (voltijds) of het MBO gaan, moeten er verschillende kosten gemaakt worden. U kunt een tegemoetkoming krijgen in deze kosten. Als uw kind voor het eerst naar het voortgezet onderwijs gaat, krijgt u een bijdrage van maximaal € 441,-. Daarna krijgt u maximaal € 205,- per kind per schooljaar. U kunt deze bijdrage besteden aan bijvoorbeeld een schooltas of lesbenodigdheden.

Voorwaarden

  • U bent 18 jaar of ouder.
  • Uw kind is jonger dan 18 jaar.
  • U woont in de gemeente Steenwijkerland.
  • U heeft een laag inkomen.
  • U heeft spaargeld en/of ander vermogen binnen de vermogensgrenzen.

Meer informatie over inkomens- en vermogensgrenzen

Aanvragen

Wilt u voor het schooljaar 2021/2022 nog een bijdrage aanvragen? Dan kunt u dat nog tot 1 maart 2022 doen. Neem contact met ons op via telefoonnummer 14 0521 of per mail info@steenwijkerland.nl. Wij helpen u verder.