Bijdrage verplicht eigen risico 2022

U kunt een bijdrage krijgen voor de kosten die u heeft gemaakt voor het verplicht eigen risico over 2022. Deze bijdrage bedraagt maximaal € 385,-.

Voorwaarden

U voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • U bent 18 jaar of ouder.
  • U woont in de gemeente Steenwijkerland.
  • Uw inkomen is lager dan 130% van de inkomensgrens.

Meer informatie over inkomens- en vermogensgrenzen

Aanvragen

U kunt een bijdrage online aanvragen. Dit kan ook schriftelijk via het aanvraagformulier vergoedingen (pdf, 283 KB).