Jeugdfonds Cultuur (vanaf 1 maart 2022 Sam& Overijssel)

Met een bijdrage uit dit fonds kan uw kind meedoen aan muziekles, toneel of bijvoorbeeld breakdance.

Voor wie

Het Jeugdfonds Cultuur is voor kinderen en jongeren van 6 tot en met 17 jaar die om financiële redenen niet mee kunnen doen aan culturele activiteiten.

Spelregels

  1. De bijdrage is maximaal € 425,- per kind per seizoen.
  2. Het geld gaat rechtstreeks naar de organisatie/vereniging.
  3. Ouders, kinderen en sportverenigingen kunnen niet zelf een aanvraag voor een bijdrage uit het Jeugdcultuurfonds indienen. Dat gaat via een tussenpersoon, zoals een jeugdhulpverlener, leerkracht, buurtwerker of huisarts. Zij moeten wel aangemeld zijn bij het Jeugdcultuurfonds. 

Bekijk alle spelregels van het Jeugdcultuurfonds (pdf, 367 KB).

Bijdrage aanvragen

De aanvragen voor een bijdrage uit het Jeugdfonds Cultuur gaan via Sociaal Werk De Kop, telefoonnummer 0521 - 74 50 80, e-mail info@sociaalwerkdekop.nl Daar kunt u ook terecht als u vragen heeft. Daarnaast vindt u meer informatie op de website www.jeugdfondssportencultuur.nl