Jeugdfonds Sport

Het Jeugdfonds Sport betaalt het lidmaatschap van een sportvereniging en soms ook het materiaal dat uw kind nodig heeft (bijvoorbeeld sportkleding).

Voor wie

Het Jeugdfonds Sport is voor kinderen en jongeren van 6 tot en met 17 jaar die om financiële redenen geen lid kunnen worden van een sportvereniging.

Spelregels

  1. De bijdrage is maximaal € 225,- per kind per seizoen.
  2. Het geld gaat rechtstreeks naar de club of vereniging en/of de sportzaak.
  3. Ouders, kinderen en sportverenigingen kunnen niet zelf een aanvraag voor een bijdrage uit het Jeugdsportfonds indienen. Dat gaat via een tussenpersoon, zoals een jeugdhulpverlener, leerkracht, intern begeleider in het basisonderwijs, decaan in het voortgezet onderwijs of een maatschappelijk werker. Zij moeten wel aangemeld zijn bij het Jeugdsportfonds. 

Bekijk alle spelregels van het Jeugdsportfonds (pdf, 371 KB).

Meer informatie

De aanvragen voor een bijdrage uit het Jeugdfonds Sport gaan via Sociaal Werk De Kop, telefoonnummer 0521 - 74 50 80, e-mail info@sociaalwerkdekop.nl Daar kunt u ook terecht als u vragen heeft. Daarnaast vindt u meer informatie op de website www.jeugdfondssportencultuur.nl