Nieuw: Sam& Overijssel (vanaf 1 maart 2022)

Is het door financiële omstandigheden niet mogelijk dat uw kind mee kan doen aan activiteiten in onze gemeente? Dan is er Sam& Overijssel. Via Sam& Overijssel kunt u een bijdrage krijgen voor bijvoorbeeld schoolspullen en/of sport- en cultuuractiviteiten. In Sam& Overijssel zijn verschillende fondsen samengebracht zoals het Jeugdfonds Sport & Cultuur en het Zwemfonds.
Let op: de regeling begint pas in maart 2022 (en niet in 2021 zoals in sommige uitingen staat).

Bijdragen voor verschillende activiteiten

U kunt een bijdrage krijgen voor bijvoorbeeld schoolspullen, sporten, muziekles of om een verjaardag te vieren. Hieronder lichten we dit toe.

Sportactiviteiten

Sam & Overijssel kan een bijdrage geven voor:

  • het lidmaatschap van een sportvereniging
  • soms ook het materiaal dat uw kind nodig heeft (bijvoorbeeld sportkleding)

Deze bijdrage is voor kinderen en jongeren van 2 t/m 17 jaar. De bijdrage is maximaal € 225,- per kind per seizoen.

Cultuuractiviteiten

Met een bijdrage via Sam& Overijssel kan uw kind meedoen aan muziekles, toneel of bijvoorbeeld breakdance.

Deze bijdrage is voor kinderen en jongeren van 4 t/m 17 jaar. De bijdrage is maximaal € 425,- per kind per seizoen.

Zwemles

Heeft uw kind nog geen zwemdiploma? Via Sam& Overijssel kunnen kinderen diploma A en B halen. De bijdrage is voor kinderen en jongeren van 4 t/m 17 jaar. De vergoeding is maximaal € 540,- per kind voor zwemdiploma A + B.

Ouders betalen nog wel een eigen bijdrage van € 120,- (verdeeld over 12 maandelijkse delen).

Schoolkosten

Gaat uw kind naar de basisschool, het voortgezet onderwijs of mbo (jaar 1 en 2)? Dan kunt u daarvoor een bijdrage krijgen. Bijvoorbeeld voor een schooltas, lesbenodigdheden of een pc/laptop.

Vanaf groep 7 kunt u een bijdrage voor een pc/laptop krijgen. Dat kan 1 keer in de 5 jaar.

Verjaardagsbox

Is uw kind Jarig? Via Sam& Overijssel kan uw kind een verjaardagsbox krijgen. In de box zitten slingers, ballonnen, taartmix, traktaties, wat lekkers voor thuis en cadeautjes.

Aanvragen

Vanaf 1 maart 2022 kunt u zelf een aanvraag doen of via een tussenpersoon. Dat kan via de website www.samenvoorallekinderen.nl. Een tussenpersoon kan iemand zijn van de gemeente, een jeugdhulpverlener, leerkracht of een maatschappelijk werker. Ze moeten wel aangemeld zijn bij Sam& Overijssel. De bijdrage die u krijgt, gaat meteen naar de organisatie die de activiteit aanbiedt.

Meer informatie

Kijk op www.samenvoorallekinderen.nl. U kunt ook contact opnemen met uw
contactpersoon bij: