Nieuw: het Volwassenenfonds

Bent u 18 jaar of ouder en kunt u door financiële omstandigheden niet meedoen aan activiteiten in onze gemeente? Dan is er het Volwassenenfonds. U kunt een bijdrage krijgen voor bijvoorbeeld de lidmaatschap van een sportvereniging of een abonnement voor de zwembad. De bijdrage is maximaal € 160,- per persoon per jaar.

De bijdrage is er voor onder andere: 

  • lidmaatschap van een sport- en cultuurvereniging
  • lidmaatschap van een sport- of cultuuraanbieder
  • abonnement van een zwembad
  • lidmaatschap van een bibliotheek

Aanvragen

U kunt niet zelf een aanvraag doen voor het Volwassenenfonds. Dat doet een tussenpersoon die is aangemeld bij het Volwassenenfonds. Op www.volwassenenfonds.nl/deelnemers ziet u vanaf 1 januari 2022 wie de tussenpersonen in Steenwijkerland zijn. De bijdrage die u krijgt, gaat meteen naar de organisatie die de activiteit aanbiedt.

Wilt u voor het jaar 2021 nog een bijdrage uit de regeling sociaal-culturele activiteiten? Dan kunt u dat nog tot 1 april 2022 bij ons aanvragen. Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0521 of per mail info@steenwijkerland.nl. Wij helpen u verder.  

Meer informatie

Kijk op www.volwassenenfonds.nl. U kunt ook contact opnemen met uw
contactpersoon bij: