Sam& voor alle kinderen

Is het door financiële omstandigheden niet mogelijk dat uw kind mee kan doen aan activiteiten in onze gemeente? Dan is er Sam& voor alle kinderen. Via Sam& voor alle kinderen kunt u een bijdrage krijgen voor bijvoorbeeld schoolspullen en/of sport- en cultuuractiviteiten. In Sam& voor alle kinderen zijn verschillende fondsen samengebracht zoals het Jeugdfonds Sport & Cultuur en het Zwemfonds.

Bijdragen voor verschillende activiteiten

U kunt een bijdrage krijgen voor bijvoorbeeld schoolspullen, sporten, muziekles of om een verjaardag te vieren. Hieronder lichten we dit toe.

Sportactiviteiten

Sam& voor alle kinderen kan een bijdrage geven voor:

  • het lidmaatschap van een sportvereniging
  • soms ook het materiaal dat uw kind nodig heeft (bijvoorbeeld sportkleding)

Deze bijdrage is voor kinderen en jongeren van 2 t/m 17 jaar. De bijdrage is maximaal € 225,- per kind per seizoen.

Cultuuractiviteiten

Met een bijdrage via Sam& voor alle kinderen kan uw kind meedoen aan muziekles, toneel of bijvoorbeeld breakdance.

Deze bijdrage is voor kinderen en jongeren van 4 t/m 17 jaar. De bijdrage is maximaal € 425,- per kind per seizoen.

Zwemles

Heeft uw kind nog geen zwemdiploma? Via Sam& voor alle kinderen kunnen kinderen diploma A en B halen. De bijdrage is voor kinderen en jongeren van 4 t/m 17 jaar. De bijdrage is maximaal € 525,- per kind voor zwemdiploma A+ B. U betaalt zelf nog een eigen bijdrage. Dit is afhankelijk van de tarieven die de zwembad hanteert. 

Schoolkosten

Gaat uw kind naar de basisschool, het voortgezet onderwijs of mbo (jaar 1 en 2)? Dan kunt u daarvoor een bijdrage krijgen. Bijvoorbeeld voor een schooltas, lesbenodigdheden of een pc/laptop.

Deze bijdragen zijn per kind per ingangsdatum schooljaar: 
Voor groep 1 tot en met groep 6 € 100,- per schooljaar. 
Voor groep 7 tot en met klas 6 van het voortgezet onderwijs en mbo (jaar 1 en 2) € 350,- per schooljaar.

Is de bijdrage voor mbo-leerlingen niet volledig kostendekkend voor de aanschaf van benodigde lesmaterialen? Dan kunt u wellicht een beroep doen op het MBO-studentenfonds. Neem contact op met de onderwijsinstelling om de mogelijkheden te bespreken. 

Vanaf groep 7 kunt u een bijdrage voor een computer/laptop of telefoon krijgen. Dat kan ook via Sam& maar 1 keer in de 5 jaar.

U kunt 1 keer per 24 maanden een bijdrage krijgen voor een (tweedehands) fiets. Kinderen uit de stad Steenwijk kunnen een aanvraag voor een fiets doen bij de Wijkwerkplaats West. Is er geen passend aanbod? Dan kunt u een beroep doen op deze regeling. Dit geldt ook voor reparatiekosten van een fiets.  
 

Verjaardagsbox

Is uw kind Jarig? Via Sam& voor alle kinderen kan uw kind een verjaardagsbox krijgen. In de box zitten slingers, ballonnen, taartmix, traktaties, wat lekkers voor thuis en cadeautjes.

Aanvragen

Vanaf 1 maart 2022 kunt u zelf een aanvraag doen of via een tussenpersoon. Dat kan via de website www.samenvoorallekinderen.nl. Een tussenpersoon kan iemand zijn van de gemeente, een jeugdhulpverlener, leerkracht of een maatschappelijk werker. Ze moeten wel aangemeld zijn bij Sam& voor alle kinderen. De bijdrage die u krijgt, gaat meteen naar de organisatie die de activiteit aanbiedt.

Meer informatie

Kijk op www.samenvoorallekinderen.nl. U kunt ook contact opnemen met uw
contactpersoon bij: