Vergoedingen

Wilt u graag lid worden van een vereniging, sportschool of bibliotheek? Lijkt het u leuk om eens naar een museum, theater, zwembad of bioscoop te gaan? Maakt u kosten omdat uw kind naar school gaat? Maar kunt u dat niet betalen? Als gemeente hebben we hiervoor verschillende vergoedingen.

 • Bijdrage in kosten sociaal-culturele activiteiten

  30 december 2020

  Kunt u niet meedoen aan activiteiten in onze gemeente? Dan kunt u een bijdrage krijgen van maximaal € 161,- per persoon.

 • Bijdrage in aanschaf identiteitskaart of paspoort

  30 december 2020

  Iedere Nederlander van 14 jaar en ouder moet zich kunnen identificeren met een geldig identiteitsbewijs. U kunt 1 keer per 10 jaar een vergoeding krijgen voor de kosten van een identiteitskaart of paspoort en pasfoto.

 • Bijdrage in kosten voortgezet onderwijs of het MBO

  30 december 2020

  Als uw kinderen naar het voortgezet onderwijs (voltijds) of het MBO gaan, moeten er verschillende kosten gemaakt worden. U kunt een tegemoetkoming krijgen in deze kosten. Als uw kind voor het eerst naar het voortgezet onderwijs gaat, krijgt u een bijdrage van maximaal € 441,-. Daarna krijgt u maximaal € 205,- per kind per schooljaar. U kunt deze bijdrage besteden aan bijvoorbeeld een schooltas of lesbenodigdheden.

 • Bijdrage in aanschaf van computer

  30 december 2020

  Gaat uw kind naar groep 7/8 van de basisschool, het voortgezet onderwijs gaat of naar het MBO? Dan kunt u een vergoeding krijgen voor de kosten van een computer en zaken die daarbij horen, zoals een laptop, printer, software enzovoort. De hoogte van de bijdrage kan oplopen tot maximaal € 450,- per kind. U kunt deze bijdrage 1 keer in de 5 jaar krijgen.

 • Bijdrage verplicht eigen risico

  04 januari 2021

  U kunt een bijdrage krijgen voor de kosten die u heeft gemaakt voor het verplicht eigen risico over 2020. Deze bijdrage bedraagt maximaal € 385,-.

 • Collectieve zorgverzekering

  31 december 2019

  Heeft u een laag inkomen (tot 130% van de bijstandsnorm)? Dan kunt u gebruikmaken van een collectieve zorgverzekering. Deze zorgverzekering bieden we aan via Zilveren Kruis.

 • Jeugdfonds Sport

  Het Jeugdfonds Sport betaalt het lidmaatschap van een sportvereniging en soms ook het materiaal dat uw kind nodig heeft (bijvoorbeeld sportkleding).

 • Zwemfonds

  Heeft uw kind nog geen zwemdiploma? Met dit fonds kunnen kinderen diploma A en B halen.

 • Jeugdfonds Cultuur

  Met een bijdrage uit dit fonds kan uw kind meedoen aan muziekles, toneel of bijvoorbeeld breakdance.

 • Sociaal Medische Indicatie (SMI) Kinderopvang

  06 juli 2020

  Kunt u vanwege sociale of medische gezondheidsredenen (tijdelijk) onvoldoende voor uw kind(eren) zorgen? Ook niet met hulp van uw netwerk? Wilt u uw kinderen naar de kinderopvang brengen, maar krijgt u hiervoor geen kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst? Dan kunt u een Sociaal Medische Indicatie aanvragen. Deze indicatie biedt u tijdelijk een tegemoetkoming vanuit de gemeente voor de kinderopvangkosten.