Adviesraad Sociaal Domein Steenwijkerland zoekt versterking

De Adviesraad Sociaal Domein geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van B&W over de thema’s zorg, jeugd, werk en inkomen. Binnen de adviesraad is plaats voor nieuwe leden, vooral met affiniteit op het gebied van de Wmo. Iets voor u? Laat het ons weten!

Soms hebben inwoners hulp of ondersteuning nodig. Bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, een uitkering of hulp om weer aan het werk te kunnen. Het kan ook zijn dat een kind begeleiding nodig heeft vanuit jeugdzorg. Het zijn allemaal zaken die binnen het ‘sociaal domein’ vallen. De gemeente heeft hiervoor beleid gemaakt en ook uitvoeringsregels. Om de inspraak van cliënten goed te organiseren, heeft de gemeente een Adviesraad Sociaal Domein ingesteld. Voor gevraagd en ongevraagd advies.

Komt u ons versterken?

Spreekt het doel van de adviesraad u aan? Kunt u zich verplaatsen in de kwetsbare inwoner die hulp of ondersteuning nodig heeft? Misschien heeft u ervaring en/of kennis en/of affiniteit met het brede sociale domein (of een deel ervan) en wilt u die inzetten? Wilt u meer weten of een keer een vergadering bijwonen? Neem dan contact met ons op. Dat kan door een e-mail te sturen naar onze secretaresse Janneke Dam, janneke.dam@steenwijkerland.nl. Wij bellen of mailen u dan zo snel mogelijk.

Bekijk ook de advertentie (pdf, 455 KB).