Meldpunt discriminatie (Artikel 1 Overijssel)

Artikel 1 Overijssel richt zich op de voorkoming en bestrijding van iedere vorm van discriminatie en ongelijke behandeling. Ongelijke behandeling op grond van bijvoorbeeld handicap, sexuele geaardheid, ras, geloof of geslacht.

Discriminatie kan in veel situaties voorkomen. Bijvoorbeeld tijdens een uit de hand gelopen burenruzie in de vorm van racistische uitlatingen, bij een sollicitatie, op de werkvloer, bij een weigering aan de deur tot toegang van een uitgaansgelegenheid, bij verspreiding van racistische folders of het bekladden met racistische leuzen.

Voelt u zich ongelijk behandeld of gediscrimineerd? Neem dan contact op met Artikel 1 Overijssel.