Module Suïcidepreventietraining gatekeeper

Deze training gaat over suïcide en het herkennen van suïcidale gedachten. In de training leer je hoe je deze gedachten bespreekbaar maakt, hoe je de veiligheid inschat en een ander kan stimuleren om hulp te zoeken. De training bestaat uit het bespreken van eigen ervaringen, kennisoverdracht, het aanleren van gespreksvaardigheden en een interactieve bespreking van verwijsmogelijkheden.

113 geeft trainingen die je helpen om te praten met iemand die (mogelijk) zelfmoordgedachten heeft en wat je samen kunt doen om zelfmoord te voorkómen. De trainingen zijn er voor iedereen die in zijn omgeving met suïcide te maken kan krijgen. Dit kan op een beroepsmatige manier zijn (bijvoorbeeld als je werkt met kwetsbare doelgroepen) of binnen organisaties (naar medewerkers of collega’s).
 
Bekijk voor meer informatie het filmpje met uitleg over de training op www.113.nl/academy/suicidepreventietraining-gatekeeper

Praktische informatie113 Zelfmoordpreventie

De training wordt gegeven door 113 zelfmoordpreventie, in samenwerking met GGD IJsselland en duurt 1 dagdeel. Na afronding krijgen de deelnemers een certificaat.
Trainingsdagen:
Nog niet bekend.

De trainingslocaties zijn in en om Steenwijk. Na aanmelding volgt per mail een bevestiging met informatie over de precieze locatie(s).
Aanmelden kan via het online aanmeldformulier.