Stookontheffing

Als u vuur wilt stoken, heeft u hiervoor toestemming nodig van de gemeente. Dit wordt een stookontheffing genoemd.

U kunt een stookontheffing aanvragen. Binnen de gemeente Steenwijkerland zijn er 3 verschillende soorten stookontheffingen:

  • Vreugdevuren
  • Riet- en maaiafval
  • Snoei- en tuinafval

Algemene informatie vreugdevuren

Wilt u een vreugdevuur met traditionele achtergrond, bijvoorbeeld een paasvuur, houden? Dan heeft u hiervoor een ontheffing nodig. De geldigheidsduur voor een ontheffing van vreugdevuur is 1 of 2 dagen.

Algemene informatie over het verbranden van riet- en maaiafval

De ontheffing voor het verbranden van riet- en maaiafval is specifiek bedoeld voor riettelers in de Wieden en Weerribben. De ontheffingen worden voor het merendeel verleend aan pachters van rietland in overleg met Natuurmonumenten (Wieden) en Staatsbosheer (Weeribben). De geldigheidsduur voor de ontheffing voor riet- en maaiafval is geldig tot het einde van het kalenderjaar.

Algemene informatie over snoei- en tuinafval

Wilt u snoei- en tuinafval in het buitengebied of van door ziekte aangetast hout verbranden? Dan moet u hiervoor een ontheffing aanvragen. De geldigheidsduur van een ontheffing voor snoei- en tuinafval is 3 maanden.

Benodigde stukken

De volgende stukken moet u digitaal bijvoegen (uploaden) bij uw aanvraag:

  • Een situatietekening van de stooklocatie
  • Als planten of hout door ziekte zijn/is aangetast een verklaring van de Plantenziektenkundige Dienst
  • Kadastrale gegevens

Afhandelingstermijn aanvraag

Als een aanvraag voldoet aan de voorwaarden wordt deze binnen 4 weken na aanvraag verleend.

Afspraak maken

U kunt ook een afspraak makenom een stookontheffing aan te vragen.

Schriftelijk

U kunt schriftelijk een ontheffing aanvragen voor het verbranden van snoei- en tuinafval of voor het houden van een vreugdevuur (pdf, 239 KB) of u kunt schriftelijk een ontheffing aanvragen voor het verbranden van riet- en maaiafval (pdf, 63,7 KB).

Vragen

Voor meer informatie over stookontheffingen kunt u contact opnemen met de gemeente.