Stookontheffing

Als u vuur wilt stoken, heeft u hiervoor toestemming nodig van de gemeente. Dit wordt een stookontheffing genoemd.

Kans op natuurbrand afgenomen

Regio IJsselland is, in het kader van natuurbrandrisico, naar Fase 1 ‘regulier risico’ gegaan. Fase 1 geeft aan dat er minder grote kans is op een snel uitbreidende natuurbrand. Het kan wel gebeuren. Wees altijd voorzichtig met vuur. Voor Steenwijkerland houdt dit in dat u weer gebruik mag maken van uw ontheffing om snoei- en tuinafval en riet- en maaiafval te verbranden. Kijk voor meer informatie over natuurbrandrisico ook op www.natuurbrandrisico.nl

Aanvragen

Er zijn 3 soorten stookontheffingen: voor vreugdevuren, riet- en maaiafval en snoei- en tuinafval. U kunt een stookontheffing online aanvragen of verlengen

Dit kan ook schriftelijk:

Of maak een afspraak om een stookontheffing aan te vragen.

Meesturen/meenemen

De volgende stukken moet u digitaal bijvoegen (uploaden) of meenemen bij uw aanvraag:

  • Een situatietekening van de stooklocatie
  • Als planten of hout door ziekte zijn/is aangetast een verklaring van de Plantenziektenkundige Dienst
  • Kadastrale gegevens

Vreugdevuren

Wilt u een vreugdevuur met traditionele achtergrond, bijvoorbeeld een paasvuur, houden? Dan heeft u hiervoor een ontheffing nodig. De ontheffing voor een vreugdevuur is 1 of 2 dagen geldig.

Riet- en maaiafval

De ontheffing voor het verbranden van riet- en maaiafval is specifiek bedoeld voor riettelers in de Wieden en Weerribben. De ontheffingen worden voor het merendeel verleend aan pachters van rietland in overleg met Natuurmonumenten (Wieden) en Staatsbosheer (Weeribben). We kunnen niet van tevoren aangeven hoe lang de ontheffing geldig is. Dit overleggen we ieder jaar met Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer.

Snoei- en tuinafval

Wilt u snoei- en tuinafval in het buitengebied of van door ziekte aangetast hout verbranden? Dan moet u hiervoor een ontheffing aanvragen. De ontheffing voor snoei- en tuinafval is geldig tot einde van het kalenderjaar.

Wanneer krijg ik bericht?

Als een aanvraag voldoet aan de voorwaarden wordt deze binnen 4 weken na aanvraag verleend.

Heeft u vragen?

Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0521.