Zwerfafval

Zwerfafval staat hoog genoteerd in de ergernissen-top10. Onder de titel ”mooi schoon” is de gemeente in samenwerking met de ROVA gestart met een meerjarig project dat er toe moet leiden dat de gemeente schoner wordt en blijft.

Daartoe worden buurten en buurtorganisaties opgeroepen hun steentje bij te dragen aan het schoonmaken en –houden van hun buurt. Hierbij kan een beroep gedaan worden op de schoonmaakbus die is voorzien van allerlei schoonmaak(hulp)middelen. Bel hiervoor 038 427 37 77.  Meer informatie kunt u vinden op www.mooi-schoon.nl.