Persverklaring n.a.v. nieuwsbericht versnelde gaswinning uit kleine gasvelden

Op 11 juli 2019 werd in het nieuws bekendgemaakt dat uit kleine gasvelden versneld gas wordt gewonnen. Dit raakt ook Steenwijkerland met onder meer de gasvelden Eesveen en De Blesse-Blesdijke.
'Dinsdagavond 9 juli bleek al dat de raad zich hierover zorgen maakt. Ook het college maakt zich hier al langere tijd zorgen over en dan met name wat dit betekent voor onze inwoners. Daarom hebben wij ons verdiept in de gevolgen die de versnelde gaswinning kan hebben voor onze inwoners en ondernemers. Wij vinden het onacceptabel dat besluitvorming plaatsvindt voordat een schadeprotocol is vastgesteld. Dinsdag 16 juli 2019 overleggen wij als college op welke wijze wij dit bij de minister onder de aandacht brengen. Daarbij staat voor ons nadrukkelijk voorop dat de communicatie naar onze inwoners goed moet zijn, risico’s zoveel mogelijk worden beperkt en onze inwoners niet met de schade mogen blijven zitten', aldus verantwoordelijk wethouder Tiny Bijl.