Onderzoek naar productie palletblokken van IceBear

Het bedrijf IceBear Steenwijk B.V. (IceBear) aan de Dolderweg 40 in Steenwijk heeft begin dit jaar haar activiteiten uitgebreid. Naast het produceren van elektriciteit in een biomassa installatie, maakt IceBear nu ook palletblokken. De houtsnippers die IceBear hiervoor gebruikt komen bijvoorbeeld bij een timmerfabriek, sloopbedrijf, of milieustraat vandaan. Het hout wordt dus hergebruikt. Onzuivere delen worden uit de houtsnippers verwijderd. Bijvoorbeeld plastic, schroeven en spijkers. Daarna worden de houtsnippers verkleind en gedroogd. En met lijm geperst tot blokken. De gemeente en Omgevingsdienst IJsselland (OD) hebben nadat dit productieproces is opgestart klachten gekregen over met name geluid en stof.

We onderzoeken of IceBear de wet overtreedt

We doen dit samen met de Omgevingsdienst IJsselland (OD). We verwachten dit onderzoek begin september klaar te hebben. Overtreedt IceBear de wet? Dan gaan we vanaf halverwege oktober het bedrijf dwingen om zich aan de wet te houden. Hiervoor hebben we onder andere informatie en uitslagen van metingen nodig. We moeten dit zorgvuldig doen. Dit kost tijd. We vragen hiervoor uw begrip. 

Wat doen we om er voor te zorgen dat IceBear zich aan de wet houdt?

Overtreedt IceBear met haar bedrijfsvoering de wet? Dan moet de gemeente hier op handhaven. Worden milieu regels overtreden? Dan voert de Omgevingsdienst IJsselland (OD) deze taak voor ons uit. Meer informatie over wat wij en de OD tot nu toe gedaan hebben leest u in het document ‘Wat heeft de OD tot nu toe gedaan? (pdf, 140 KB)

IceBear is gewaarschuwd dat ze (mogelijk) de wet overtreden

De OD heeft overleg gehad met IceBear. In dit overleg zijn alle problemen besproken en is IceBear gewaarschuwd dat de kans aanwezig is dat het bedrijf mogelijk de wet overtreedt bij het maken van de palletblokken. Wat gebeurt er als IceBear de wet overtreedt? Dan dwingen we het bedrijf zich aan de wet te houden. We hebben IceBear in een brief gevraagd wat hun plan van aanpak is om een einde te maken aan de (mogelijke) overtredingen.

Waarom gaan we niet nu handhaven?

De OD en de GGD hebben IceBear bezocht. De OD heeft metingen laten uitvoeren naar de luchtkwaliteit en naar stof. De OD controleert of IceBear zich aan de wet houdt. De GGD zal als de resultaten bekend zijn een oordeel geven over de effecten op de gezondheid van de mensen in de omgeving. Stellen we op basis van de beoordeling van de GGD vast dat er een direct gevaar is voor de volksgezondheid en een milieuovertreding? Dan gaan we IceBear direct dwingen om zich te houden aan de wet.

Hoe worden omwonenden geïnformeerd?

Omwonenden zijn uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst (pdf, 215 KB). Tijdens deze bijeenkomst kunnen we de onderzoeksresultaten nog niet presenteren. Deze zijn namelijk nog niet bekend. Wel kunnen we informeren over de acties die we de laatste weken hebben ondernomen en de komende tijd gaan ondernemen. Na de zomervakantie wordt er een nieuw informatiemoment georganiseerd. We verwachten dat we dan alle informatie hebben die nodig is om vast te stellen of IceBear de wet overtreedt en wat we hier aan gaan doen. 

Meer informatie en contact

Verder houden we u op de hoogte via deze webpagina www.steenwijkerland.nl/icebear. Heeft u vragen? U kunt een mail sturen naar icebear@steenwijkerland.nl