Preventieve bestrijding eikenprocessierups

Nu het voorjaar is aangebroken, begint ook weer de preventieve bestrijding van eikenprocessierupsen. Preventief betekent dat we ze gaan bestrijden voordat ze brandharen krijgen.

 Preventieve bestrijding

Zodra eiken uitlopen, komen ook de eitjes van eikenprocessierupsen uit. Deze eitjes zitten op de uiteinden van de eikentakjes, hoog in de boomkroon dichtbij de uitlopende blaadjes. We bestrijden de rupsen door ze te bespuiten met een middel dat alleen rupsen doodt. Dit middel wordt met een hoge drukspuit (een bomennevelspuit, zie foto) in de boomkronen gespoten. Om ervoor te zorgen dat alle rupsen worden geraakt, wordt de boomkroon ‘tot druipends toe’ bespoten. Eventueel gelekt bestrijdingsmiddel is ongevaarlijk voor mensen, huisdieren, vogels en planten. Omdat in sommige gevallen zon- en daglicht de werking van het bestrijdingsmiddel kan beïnvloeden, spuiten we ook in de avond of in de nacht. Dat beperkt zich in het algemeen tot één avond/nacht in uw woonomgeving. Het kan nodig zijn om in een aantal gebieden (denk aan scholen, gemeenschapshuizen, zorgcentra, drukke fiets- en woonstraten) de bespuiting nog een keer te herhalen. We kijken bij de bestrijding vooral naar plekken waar veel eiken staan, plekken die voorgaande jaren sterk zijn aangetast en de gebieden waar veel mensen komen of langer verblijven.

Reactieve bestrijding

Als na de preventieve bestrijding toch eikenprocessierupsen verschijnen en overlast veroorzaken, kunnen we reactief gaan bestrijden. We bedoelen daarmee het wegpakken of wegzuigen van nesten en rupsen. Dat gebeurt door speciale bestrijdingsdiensten. We raden u af om zelf de nesten te verwijderen omdat de kans bestaat dat u daarbij brandharen oploopt.

Meer informatie

Meer informatie over eikenprocessierupsen en de bestrijding ervan is te vinden op de website processierups.nu en www.steenwijkerland.nl/eikenprocessierups