Eikenprocessierups weer gesignaleerd in Steenwijkerland

In Steenwijkerland is de eikenprocessierups weer gesignaleerd. Op de Groene Long in Steenwijk en op de begraafplaats in Heetveld zijn inmiddels de eerste nesten gevonden. Deze worden binnenkort door een gespecialiseerd bedrijf verwijderd. De eikenprocessierups kan gezondheidsklachten veroorzaken bij blootstelling van de huid door de zogenaamde brandharen van de rups. De komende maanden blijft de gemeente actief controleren op de aanwezigheid van de rups en het bestrijden daarvan.

 De eikenprocessierups is de larve van de eikenprocessievlinder en kan in het rupsenstadium gezondheidsklachten veroorzaken zoals allergische reacties van de huid, jeuk in de ogen en ontsteking van het slijmvlies in de luchtwegen. De klachten worden veroorzaakt door het vrijkomen van brandharen van de rups. Daarom is het belangrijk dat mensen en (huis)dieren contact met de rups, spinselnesten en vervellingshuidjes vermijden. Eikenbomen met eikenprocessierupsen zijn te herkennen aan de bolvormige grijskleurige nesten op de stammen, stamvoet of dikkere takken.

Aanpak gemeente

De aanpak van de gemeente richt zich in eerste instantie op het tegengaan van overlast. Bomen waarin de rups is aangetroffen worden voorzien van een rood-wit waarschuwingslint. Dit om bewoners en passanten te attenderen op de aanwezigheid van de rups. Vervolgens worden de aangetroffen rupsen verwijderd door gespecialiseerde bedrijven.

Melding eikenprocessierups

Inwoners die de processierups signaleren, kunnen dit doorgeven aan de gemeente via tel. 14 0521 of een melding doen op de gemeentelijke website.
Meer informatie over de eigenschappen van de rups en de mogelijke gezondheidsklachten kunt u vinden bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (www.rivm.nl/Onderwerpen/E/Eikenprocessierups) en de GGD IJsselland (www.ggdijsselland.nl).