Overlast mieren, muizen, ratten en wespen

Op deze pagina geven we u informatie over wat u kunt doen bij overlast of hinder van mieren, muizen, ratten en wespen.

Mieren

De gemeente onderneemt geen actie. U kunt zelf mierenlokdozen of andere producten toepassen.

Muizen

De gemeente onderneemt geen actie. U kunt zelf muizenvallen plaatsen of speciale voerdozen met bestrijdingkorrels.

Ratten

We onderscheiden drie soorten ratten: de muskusrat, de beverrat en de bruine rat. Op de website van Waterschap Drents Overijsselse Delta leest u hoe u de verschillende ratten herkent.

  • Heeft u een muskus- of beverrat gezien? Meld dit dan zo snel mogelijk bij Waterschap Drents Overijsselse Delta via het contactformulier of telefonisch via nummer 088-2331200.
  • Heeft u een bruine rat gezien? Dan is de bestrijding afhankelijk van de locatie. Op eigen terrein bent u zelf verantwoordelijk voor de bestrijding. Heeft u de rat gezien in de openbare ruimte, dan kunt u dit melden bij de gemeente via het formulier 'melding doen' of telefonisch via het Klantcontactcentrum, telefoonnummer 14 0521.

Wespen

Ook hier wordt onderscheid gemaakt tussen eigen terrein en de openbare ruimte. Op eigen terrein bent u zelf verantwoordelijk voor het beperken of bestrijden van overlast. Overlast in de openbare ruimte kunt u melden bij de gemeente via het formulier 'melding doen' of telefonisch via het Klantcontactcentrum, telefoonnummer 14 0521.