Overlast muizen, mieren, ratten en wespen

Op deze pagina geven we u informatie over wat u kunt doen bij overlast of hinder van muizen, mieren, ratten en wespen.

Muizen

De gemeente onderneemt geen actie. U kunt zelf muizenvallen plaatsen of speciale voerdozen met bestrijdingkorrels. Beide zijn verkrijgbaar in dierenspeciaalzaak of groencentrum.

Mieren

De gemeente onderneemt geen actie. U kunt zelf mierenlokdozen of aanverwante producten toepassen. Deze middelen zijn verkrijgbaar in dierenspeciaalzaak of groencentrum.

Ratten

Er worden twee soorten ratten onderscheiden, de muskusrat en de bruine rat.

  • muskusratten

De bestrijding van muskusratten wordt uitgevoerd door Waterschap Drents Overijsselse Delta. U kunt uw melding doorgeven via telefoonnummer 088-2331200.

  • bruine ratten

De bestrijding van de bruine rat is afhankelijk van de locatie. Op eigen terrein bent u zelf verantwoordelijk, in de openbare ruimte kunt u het melden bij de gemeente via het formulier 'melding doen' of telefonisch via het Klantcontactcentrum, telefoonnummer 14 0521.

Wespen

Ook hier wordt onderscheid gemaakt tussen eigen terrein en de openbare ruimte. Op eigen terrein bent u zelf verantwoordelijk voor het beperken of bestrijden van overlast. Overlast in de openbare ruimte kunt u melden bij de gemeente via het formulier 'melding doen' of telefonisch via het Klantcontactcentrum, telefoonnummer 14 0521.