Overlast steenmarters en boommarters

Op deze pagina geven we u informatie over wat u kunt doen bij overlast of hinder van steenmarters en boommarters.

Overlast steenmarters en boommarters

De gemeente heeft geen rol bij het bestrijden van overlast door steenmarters en boommarters. Door de beschermde status van de diersoorten ondernemen we geen actie in het oplossen van overlast. We helpen u wel door op verschillende manieren door te verwijzen bij vragen over marterachtigen.

Leest u, voordat u iemand belt, eerst de informatie op de websites van EcoNatura en de Zoogdiervereniging. Hier vindt u wellicht al de antwoorden op uw vragen over marterachtigen (zoek op 'steenmarters' of 'boommarters').