Overlast steenmarters en boommarters

Op deze pagina geven we u informatie over wat u kunt doen bij overlast door steenmarters en boommarters.

Overlast steenmarters en boommarters

De steenmarter en boommarter zijn beschermde diersoorten. Wij hebben daarom geen rol bij het bestrijden van de overlast die deze dieren veroorzaken.

Wij adviseren u om voor antwoorden op uw vragen over overlast door marterachtigen de websites van EcoNatura en de Zoogdiervereniging te raadplegen.