Roekenbeheer

Vanaf 2013 is de aanpak van de roekenoverlast veranderd. De aanpak in de periode 2010-2012 maakte deel uit van een proefperiode van drie jaar om de overlast van roeken te verminderen. Eind 2012 is deze onderzoeksperiode afgerond.

In 2009 is gestart met het in kaart brengen van de roekenkolonies. Uit evaluaties is gebleken dat de aanpak van de roekenoverlast niet tot het gewenste resultaat heeft geleid. Tijdens de drie seizoenen die volgden, is op verschillende manieren geprobeerd de overlast te verminderen. Na drie jaar is geconcludeerd dat de roekenoverlast niet voldoende is afgenomen maar dat deze is verschoven.

Aanpak roekenbeheer

Van 2013 tot en met 2018 is op basis van een ontheffing (Flora- en Faunawet) (pdf 58kb) preventief actie ondernomen om de roeken te verontrusten. Alleen in december-januari zijn op gedoog- en overlastlocaties de nesten eenmalig verwijderd. De gemeente inventariseert ieder voorjaar waar roeken zich vestigen. Dit wordt vastgelegd in een beheerkaart.

Aanvraag voor nieuwe ontheffing roekenbeheer

Van 15 januari 2013 tot en met 31 december 2018 was er een ontheffing (op basis van de Flora- en Faunawet) voor het verwijderen van nesten. Nu is voor het eenmalig verwijderen van roekennesten op gedoog- en overlastlocaties een ontheffing nodig op basis van de Wet Natuurbescherming. Op dit moment loopt de aanvraag voor de nieuwe ontheffing bij Provincie Overijssel. Dit doen we samen met gemeente Hardenberg, Hoogeveen en Westerveld. Tot de nieuwe ontheffing is verleend mogen er geen nesten verwijderd worden. Ook mogen de roeken niet verontrust worden.

Meer informatie

Ontheffing roeken Steenwijkerland 2013-2018 (pdf 58kb)