Gebiedsgerichte aanpak Giethoorn

Nieuws

Nieuw vaar- en verhuurbeleid vastgesteld voor Steenwijkerland

De gemeente Steenwijkerland heeft een nieuw vaar- en verhuurbeleid dat vanaf 2021 gaat gelden. De drukte in Dorpsgracht in Giethoorn, een oude vaarverordening die in strijd was met Europese regelgeving en de wens om de bezoeker bij te laten dragen, waren aanleiding om te komen met een actueel een toekomstbestendig beleid. De gemeenteraad heeft op 15 december het vaar- en verhuurbeleid vastgesteld.

Subsidie voor houten punters

Met de subsidie wil de gemeente Steenwijkerland bereiken dat er weer meer houten punters worden gebouwd, zodat de kennis van het punterbouwen behouden blijft. En dat eigen inwoners en toeristen kunnen varen in een houten punter. Steenwijkerland stelt daarom vanaf 1 december 2020 een subsidieregeling open, waarmee men een subsidie kan krijgen van € 5000 voor de aankoop van een nieuwe authentieke houten punter bij een punterwerf in Steenwijkerland. Met het beschikbare budget kunnen in de jaren 2020-2025 subsidies worden toegekend voor 40 nieuwe punters. Lees meer over de subsidieregeling op de pagina duurzame ambachten.

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief Giethoorn - november 2020 (327kB)
Nieuwsbrief Giethoorn - mei 2020 (pdf 378kB)

Toekomstvisie Giethoorn

De gemeente Steenwijkerland heeft samen met 't Gieters Belang en Giethoorn Onderneemt een Toekomstvisie voor Giethoorn (pdf 4,9 MB) gemaakt. Hierin staat waar we naar toe willen met Giethoorn. Bijvoorbeeld als het gaat om leefbaarheid, toerisme, wonen, zorg en voorzieningen. De toekomstvisie is het resultaat van een intensief participatieproces met bewoners, ondernemers en andere gebiedspartners. Er is ook een samenvatting van de Toekomstvisie Giethoorn (pdf 3,2 MB) gemaakt. Lees meer op de pagina 'Toekomstvisie Giethoorn'.

Samenwerking Giethoorn en gemeente

We werken nauw samen met ‘t Gieters Belang en Giethoorn Onderneemt. Dit noemen we een "gebiedsgerichte aanpak Giethoorn". Samen zoeken we naar een goede balans tussen leefbaarheid en toeristische ontwikkeling van Giethoorn. Giethoorn is een aantrekkelijk dorp om te wonen en te ondernemen. Daarnaast is Giethoorn een toeristische trekpleister. Van heinde en ver bezoeken veel mensen Giethoorn. Dat brengt een zekere belasting voor het dorp met zich mee. Belangrijk hierbij is dat er een goede balans wordt gevonden tussen prettig wonen en de gevolgen van het toerisme. Daarom is een gebiedsgerichte aanpak gestart met als doel acties/maatregelen te realiseren die een goede balans mogelijk maken. De Toekomstvisie Giethoorn is één van de resultaten hiervan. De gebiedscoördinator, Kor van der Velde, heeft een coördinerende rol in de samenwerking in de Gebiedsgerichte aanpak. Hij is te bereiken via 06-31775866 of kor.van.der.velde@steenwijkerland.nl

Projecten in uitvoering Giethoorn

De toekomstvisie Giethoorn leidt tot een aantal projecten die we nu en in de toekomst uitvoeren.

Meer informatie

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op via info@steenwijkerland.nl.

Zie ook