Ligplaatsmarkering verhuur- en rondvaartboten

Nieuws

In het kader van de 'Gebiedsgerichte aanpak Giethoorn' heeft werkgroep Varen geconstateerd dat de ligplaatsen van verhuurboten in het openbare water niet duidelijk aangegeven zijn. Zoals aangekondigd in de notitie Denklijnen bootverhuur- en vaarbeleid Giethoorn’ is daarom besloten de ligplaatsen met borden markeren. Dit noemen we ligplaatsmarkering

Waarom

Met de ligplaatsmarkering maken we duidelijk waar verhuur- en rondvaartboten volgens de vergunning mogen liggen, op het moment dat ze niet verhuurd zijn.

Afwijkend gebruik

We plaatsen de ligplaatsmarkering op basis van de omschreven ligplaatsen in de huidige vergunningen. Als er andere ligplaatsen worden gebruikt dan in de vergunning wordt aangegeven, dan is er sprake van afwijkend gebruik. In dat geval moet de vergunninghouder een wijziging van de vergunning aanvragen.

Wanneer

Alle ligplaatsmarkering is geplaatst in juni 2019.

Zie ook

Notitie Denklijnen bootverhuur- en vaarbeleid Giethoorn