Werkgroep Verblijven en Overnachten

Giethoorn Onderneemt: Erik Maat, Elina Boers, Mariska Kuipers, Roel Bijl
't Gieters Belang: Bonny Bakker, Bert Meijerink, Marianne Treep
Gemeente: Paul van den Berg, Robert ter Maten

Opdracht werkgroep Verblijven en Overnachten

De vraag aan de werkgroep

 • Werkgroep adviseert op basis van een door de gemeente op te stellen notitie over kleinschalige  overnachtingsmogelijkheden aan te bieden voor toeristen. Het gaat om:
  - B&B’s: toerist overnacht in de woning van de aanbieder.
  - Hoe om te gaan met de opkomst van Airbnb en andere (commerciële) uitingen van de deeleconomie?
  - Logies in buitenverblijven: toerist overnacht in  een vrijstaande gebouwen op het erf van een woning of bedrijf.
  - Woningen: toerist overnacht in een reguliere woning zonder dat de eigenaar/huurder daar woont.
 • Werk de bijgevoegde kortetermijnmaatregelen verder uit.

Toelichting

Het gemeentelijk beleid met betrekking tot overnachtingsmogelijkheden laat ruimte voor verhuursituaties zonder dat de eigenaar voldoende toezicht houdt op het gedrag van de huurder. Bovendien is het beleid (m.n. waar het B&B betreft) lastig te handhaven. Ook komen illegale situaties voor. Een paar voorbeelden:

 • Het Bestemmingsplan kent een regeling om B&B’s mogelijk te maken. Kern is dat het college van B&W voor iedere B&B een formeel besluit neemt. Het is algemeen bekend dat voor veel B&B’s geen besluit is genomen; deze B&B’s zijn dus strikt genomen illegaal. In hoeverre kunnen deze B&B’s worden gelegaliseerd?
 • Het huidige B&Bbeleid schrijft niet expliciet voor dat alleen vergunning mag worden verleend indien de eigenaar ook zelf in de woning woont en op dat adres ingeschreven staat. Dit biedt ruimte voor bijvoorbeeld de exploitatie van meerdere B&Bpanden door één eigenaar. Hierdoor ontbreekt voldoende band met en toezicht op de toerist die overnacht.
 • De opkomst van Airbnb en vergelijkbare initiatieven. Vanuit deeleconomie bestaan verschillende (commerciële) initiatieven. Pandeigenaren plaatsen hun verblijfsaanbod op dergelijke websites wat niet wil zeggen dat daadwerkelijk verblijf ook op basis van bijvoorbeeld het gemeentelijk beleid is toegestaan. Voor inwoners en ondernemers kan dit verwarrend zijn.
 • Een aantal inwoners van het Binnenpad (“het drukste deel”) vraagt aandacht voor (in hun ogen ongewenste) B&Bsituaties. Hierover heeft vorig jaar een gesprek plaatsgevonden. Ook is hierover gecorrespondeerd met GB. Vraag is of voor dit (en/andere delen van Giethoorn) aangepast B&Bbeleid nodig is.
 • Bij een aantal inwoners/ondernemers leeft de wens om overnachtingsmogelijkheden aan te bieden in bijgebouwen, tuinhuizen etc. In de praktijk gebeurt dit ook al. Het bestemmingsplan staat dit niet toe.
 • O.a. langs de Dorpsgracht (maar ook elders) zijn woningen niet vast bewoond. Dit zijn tweede woningen die wel gewoon een woonbestemming hebben. Deze woningen worden (deels en/of een gedeelte van het jaar) verhuurd aan toeristen. M.n. aan het Binnenpad bevindt zich een concentratie van dergelijke woningen. Inwoners klagen over deze ‘spookhuizen’: huizen staan groot deel van het jaar leeg, bv in de wintermaanden donkere plekken langs het pad; telkens wisselende bewoners (lees: toeristen); buren zijn geen buren meer; tuinen en/of huizen worden niet of met mindere kwaliteit onderhouden.
 • Handhaving is lastig. Het komt (regelmatig) voor dat praktisch gezien wel duidelijk is sprake is van illegaal gebruik van een woning. Maar het is lastig en arbeidsintensief om juridisch steekhoudend te bewijzen dat gemeentelijke regels worden overtreden.  Dit leidt tot onbegrip bij de melder/omwonenden en frustratie bij de handhaver.

Opzet advies

Onderwerpen notitie:

 • Het huidige B&B-beleid
 • Het beeld dat veel B&B’s niet formeel zijn beschikt.
 • Logies in buitenverblijven (in vrijstaande gebouwen op het erf van een woning of bedrijf).
 • Hoe om te gaan met Airbnb en vergelijkbare (commerciële) bedrijven/initiateven uit de deeleconomie.
 • Gebruik van woningen die niet permanent worden bewoond en wel een woonbestemming hebben.