Werkgroep Verkeer en Veiligheid

Giethoorn Onderneemt: Ronald de Boer, Robert Hörnemann, Arie Willem Vermey, Henk Smit
't Gieters Belang: Jacob Mollema, Ron Neymann, Willem ter Schure
Gemeente: Gert Ekkelenkamp, Jaap Schram

Opdracht werkgroep Verkeer en Veiligheid

De vraag aan de werkgroep

Breng advies uit over het aantal benodigde parkeerplaatsen voor zowel inwoners als bezoekers en over een modern en goed werkend verwijssysteem naar de parkeerplaatsen. Concreet gaat het om:

  • Voldoende parkeerplaatsen voor inwoners van Giethoorn;
  • Voldoende parkeerplaatsen voor touringcars op een of meer passende locaties;
  • Modern en goed werkend verwijssysteem naar parkeerplaatsen voor bezoekers. Het systeem informeert automobilisten over de beschikbaarheid van parkeerplaatsen.

NB parkeren voor bezoekers maakt onderdeel uit van het visietraject.

Aanleiding

Tijdens de eerste fase van de Gebiedsgerichte aanpak (de werkgroepfase) zijn voorbereidingen getroffen voor een pilot met verwijsborden naar parkeerplaatsen. Tevens zijn door de gemeente bestaande parkeerplaatsen zowel voor inwoners als voor bezoekers in kaart gebracht inclusief aantallen per parkeerplaats.

Parkeren voor inwoners

Op een aantal plekken in Giethoorn is het parkeren voor inwoners niet goed geregeld. Het beeld bestaat dat er op bepaalde plekken een tekort is aan parkeerplaatsen voor inwoners. Dit betreft de stegen in Noord en Zuid en het parkeren aan het eind van de Kerkweg/begin Binnenpad. De opdracht is om voorstellen uit te werken om het parkeren voor bewoners op deze plekken goed te regelen. Dit betekent niet dat alle bewoners recht hebben op een openbare parkeerplaats. Bewoners kunnen ook onderling c.q. gezamenlijk oplossingen realiseren.

Parkeerplaats(en) voor touringcars

Op dit moment parkeren touringcars bij ondernemers en op de gemeentelijke parkeerplaatsen aan de Ketstraat en H. Molweg. De parkeerplaats aan de Ketstraat staat regelmatig vol terwijl buschauffeurs de andere parkeerplaats vrij weinig gebruiken. Motoren van geparkeerde touringcars worden (vanwege de airco?) vaak niet uitgezet met lawaai en stankoverlast voor appartementenbewoners aan het Eendrachtsplein tot gevolg. De werkgroep adviseert over adequate parkeergelegenheid voor touringcars waarbij de mogelijkheid van kort parkeren bij de Ketstraat (zodat passagiers worden afgezet / opgehaald) in plaats van lang parkeren wordt afgewogen.