Nieuw vaar- en verhuurbeleid vastgesteld voor Steenwijkerland

De gemeente Steenwijkerland heeft een nieuw vaar- en verhuurbeleid dat vanaf 2021 gaat gelden. De drukte in Dorpsgracht in Giethoorn, een oude vaarverordening die in strijd was met Europese regelgeving en de wens om de bezoeker bij te laten dragen, waren aanleiding om te komen met een actueel een toekomstbestendig beleid. De gemeenteraad heeft op 15 december 2021 het vaar- en verhuurbeleid vastgesteld.