Subsidie voor houten punters

Met de subsidie wil de gemeente Steenwijkerland bereiken dat er weer meer houten punters worden gebouwd, zodat de kennis van het punterbouwen behouden blijft. En dat eigen inwoners en toeristen kunnen varen in een houten punter. Steenwijkerland stelt daarom vanaf 1 december 2020 een subsidieregeling open, waarmee men een subsidie kan krijgen van € 5000 voor de aankoop van een nieuwe authentieke houten punter bij een punterwerf in Steenwijkerland. Met het beschikbare budget kunnen in de jaren 2020-2025 subsidies worden toegekend voor 40 nieuwe punters. Lees meer over de subsidieregeling op de pagina duurzame ambachten.