Loswal Kerkweg Giethoorn - fase 1

Vanaf januari 2022 mag er weer mechanisch geladen en gelost worden aan de Kerkweg. Voor de eerste 80 laad- en losmomenten wordt niet naar de afmetingen van de vracht gekeken. Voor kleinere ladingen adviseren we wel om de loswal aan de Nering te blijven gebruiken. Na de eerste 80 laad- en losmomenten aan de Kerkweg zijn de afmetingen wel van belang.

Voorwaarden mechanisch laden/lossen Kerkweg

 • Mechanisch laden/lossen mag alleen als u toestemming heeft gekregen van de gemeente. De melding doet u minimaal 2 werkdagen voordat u gaat laden/lossen via het meldingsformulier.
 • Mechanisch laden en lossen mag alleen:
  • van 1 november tot en met 31 maart tussen 8.30 en 16.00 uur
  • van 1 april tot en met 31 oktober tussen 7.30 en 10.30 uur
 • Laden/lossen mag alleen met elektrisch aangedreven laad- en losvoertuigen.
 • U mag geen kunstlicht gebruiken.
 • Vrachtwagens mogen niet stationair draaien tijdens het laden en lossen. Deze voorwaarde geldt niet voor vrachtwagens met een zelflader.
 • De vaartuigen/pontons die gebruikt worden voor het laden/lossen zijn elektrisch aangedreven.
 • Laden/lossen gebeurt op het half-verharde terrein en in principe niet op de Kerkweg.
 • Tijdens het laden/lossen moeten er verkeersregelaars aanwezig zijn die toezien op de verkeersveiligheid op de weg en het water. De verkeersregelaars mogen niet helpen bij het laden/lossen.

Lees voor meer informatie ook het gebruiksreglement (pdf, 179 KB) en de voorschriften voor het mechanisch laden en lossen (pdf, 182 KB).

Melden mechanisch laden/lossen Kerkweg in 2022

U kunt een melding doen via het meldingsformulier laden en lossen loswal Kerkweg Giethoorn. Doe dit minimaal 2 werkdagen voordat u gaat laden/lossen. Mechanisch laden/lossen aan de Kerkweg mag alleen als u toestemming van de gemeente heeft. 

Waarom melden

Naast de belangen van de ondernemers, houden we ook rekening met de belangen van omwonenden. Daarom is er een maximum gesteld aan het aantal laad- en losactiviteiten bij de loswal aan de Kerkweg. Op die manier willen we de overlast beperken die omwonenden van het laden en lossen ondervinden. Om het aantal laad- en losmomenten niet te overschrijden, registreert de gemeente deze activiteiten.

Voorwaarden handmatig laden/lossen

 • Laden/lossen mag alleen tussen 7.00 en 19.00 uur.
 • U mag geen kunstlicht gebruiken.
 • Vrachtwagens mogen niet stationair draaien tijdens het laden en lossen.

Mechanisch laden/lossen bij de Nering

Het adres is Nering, 8355 DK Giethoorn. U hoeft dit niet te melden. 

Houd bij het transport via de loswal aan de Nering rekening met de hoogte van de bruggen (pdf, 113 KB). De doorvaart via de Nering is smal en sommige (gemeentelijke/particuliere) bruggen zijn laag. Niet alle goederen kunnen hier worden geladen/gelost. Houd rekening met de smalle doorvaart als u een ponton gebruikt. Bekijk de ligging van de bruggen in de omgeving van de loswal aan de Nering (pdf, 329 KB).

Voor het laden/lossen en vervoer van goederen hoger dan 1,80 meter gemeten vanaf het waterpeil (dus inclusief de constructie van het ponton / boot) en de breder dan 3,10 meter kunt u geen gebruikmaken van de loswal bij de Nering. 

Toekomstig gebruik van de loswal aan de Kerkweg

De Raad van State heeft de voorlopige voorziening die tegen het bestemmingsplan voor de loswal aan de Kerkweg was ingediend, afgewezen. De beroepsprocedure loopt nog. Hierover moet de Raad van State nog uitspraak doen. Over het toekomstig gebruik van de loswal wordt gezamenlijk overlegd door de gemeente, Giethoorn Onderneemt (ondernemers Giethoorn), 't Gieters Belang (inwoners Giethoorn) en KOPTOP (recreatieondernemers Weerribben-Wieden).

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0521 of via het contactformulier. Geef hierbij wel even aan dat het gaat om de loswal aan de Kerkweg in Giethoorn.