Loswal Kerkweg - fase 1

Nieuws

Het maximum aantal toegestane mechanische laad-/losmomenten aan de loswal aan de Kerkweg in Giethoorn voor het jaar 2021 is bijna bereikt. Vanaf 1 augustus 2021 mag er daarom niet meer mechanisch geladen/gelost worden aan de Kerkweg. U kunt dan mechanisch laden/lossen aan de loswal aan de Nering. Lees meer hierover.

Waarom

De loswal is voor veel ondernemers van cruciaal belang. In het bestemmingsplan dat in april 2020 door de gemeenteraad is vastgesteld, hebben we dan ook expliciet ruimte geboden voor het mechanisch laden en lossen. Tegelijkertijd met oog voor de omgeving. Vanwege de stikstofregels is het verplicht om elektrisch bij de loswal te varen. Ook het overladen moet in vrijwel alle gevallen elektrisch gaan plaatsvinden. Het mechanisch laden en lossen mag tot een maximum aantal. Dat aantal is in augustus 2021 bijna bereikt. 

Wanneer

De Raad van State heeft de voorlopige voorziening die tegen het bestemmingsplan voor de loswal aan de Kerkweg was ingediend, afgewezen. De beroepsprocedure loopt nog. Hierover moet de Raad van State nog uitspraak doen. 

Over het toekomstig gebruik van de loswal wordt gezamenlijk overlegd door de gemeente, Giethoorn Onderneemt (ondernemers Giethoorn), 't Gieters Belang (inwoners Giethoorn) en KOPTOP (recreatieondernemers Weerribben-Wieden).

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0521 of via het contactformulier. Geef hierbij wel even aan dat het gaat om de loswal aan de Kerkweg in Giethoorn.