Nieuwbouw basisschool Giethoorn

Nieuws

Nieuwsbrief Giethoorn - maart 2022 (pdf 377 kB)
Schetsontwerp inrichting openbare ruimte van de nieuwe school (pdf 7 MB)

Waarom

De openbare basisscholen Noorderschool en Zuiderschool zijn toe aan groot onderhoud. En met de fusie tussen beide scholen is er de afgelopen jaren een gezamenlijke oplossing gevonden, een nieuw schoolgebouw aan de Beulakerweg.

Directeur basisscholen Giethoorn, Lida Andriol: ‘Voor de kinderen en de ouders van Giethoorn is het belangrijk dat alle kinderen samen naar school gaan. Daar vindt de ontmoeting en de verbinding plaats en dat is belangrijk voor dit mooie, bijzondere dorp. Daarbij hoort een school die past bij de huidige manier van onderwijs en dat is volgens de gemeente Steenwijkerland, Stichting Op Kop, directeur, medewerkers en MR-en heel goed gelukt. We kijken uit naar de verdere vormgeving van de inrichting, het inrichten van een schoolplein met veel groen en uitdaging tot veel beweging.’

Na een lange periode van overleg tussen gemeente Steenwijkerland en Stichting Op Kop ligt er een mooi ontwerp. Het is in samenspel met de omgeving en passend bij de visie en uitgangspunten die de medewerkers en MR vooraf met elkaar geformuleerd hebben.

Bij de nieuwbouw van een school gaat het niet alleen om het gebouw zelf. Er hoort ook een goede inrichting van het schoolplein én de ruimte eromheen bij. Stichting Op Kop heeft in het voorjaar 2021 samen met de gemeente, schoolbestuur, leerkrachten, verkeersouders en de leden van de medezeggenschapsraden het plan nader ingevuld. 

Wanneer

In het najaar van 2020 zijn de voorbereidende werkzaamheden gestart. Het terrein is geschikt gemaakt voor de bouwwerkzaamheden. In mei 2021 is de bouw van de nieuwe school gestart. Als alles volgens verwachting verloopt, kan in het voorjaar van 2022 het schoolplein en het parkeerterrein ingericht worden. 

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Neem dan gerust contact op met Arjan Vroklage, projectleider gemeente Steenwijkerland. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 14 0521 of per mail via arjan.vroklage@steenwijkerland.nl

Zie ook