Nieuwbouw basisschool OBS De Punter Giethoorn

projectafbeelding

Nieuws

De nieuwe basisschool OBS De Punter is op 21 juni 2022 feestelijk geopend.

Waarom

De openbare basisscholen Noorderschool en Zuiderschool waren toe aan groot onderhoud. Met de fusie tussen beide scholen is een gezamenlijke oplossing gevonden, een nieuw schoolgebouw aan de Beulakerweg. Na een lange periode van overleg tussen gemeente Steenwijkerland en Stichting Op Kop is er een mooi ontwerp tot stand gekomen; in samenspel met de omgeving en passend bij de visie en uitgangspunten die de medewerkers en MR vooraf met elkaar geformuleerd hebben. Bij de nieuwbouw van een school hoort ook een goede inrichting van het schoolplein én de ruimte eromheen. Stichting Op Kop heeft in het voorjaar 2021 samen met de gemeente, schoolbestuur, leerkrachten, verkeersouders en de leden van de medezeggenschapsraden dit plan nader ingevuld. 

Wanneer

In het najaar van 2020 zijn de voorbereidende werkzaamheden gestart. In mei 2021 is de bouw van de nieuwe school gestart en in het voorjaar van 2022 is het schoolplein en het parkeerterrein ingericht. Op 21 juni 2022 is de school feestelijk geopend.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Neem dan gerust contact op met Arjan Vroklage, projectleider gemeente Steenwijkerland. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 14 0521 of per mail via arjan.vroklage@steenwijkerland.nl

Zie ook