Smart Mobility en monitoring

Nieuws

In de zomer van 2020 zijn we gestart met het in beeld brengen van aantallen bezoekers naar tijd en plaats. Monitoring noemen we dat. Tijdens de coronaperiode hebben we hier mee geoefend. Het was toen belangrijk dat er niet te veel mensen tegelijk op dezelfde plek waren. Wanneer dat zo was, konden we maatregelen nemen, zoals het tijdelijk invoeren van eenrichtingsverkeer. Door het tellen van voetgangers, fietsers en auto’s hebben we een beter beeld van bezoekers van Giethoorn. De gegevens geven ons de gelegenheid om passende maatregelen te nemen om overlast zoveel mogelijk te voorkomen.

Alle gegevens zijn opgenomen in een overzicht: een dashboard. Naast de monitoring bevat dit overzicht ook een voorspelling van het aantal bezoekers. Doordat er zoveel en lang gegevens worden verzameld, kunnen we dit met behulp van techniek voorspellen. Dit overzicht wordt in 2021 uitgebreid met de parkeergegevens van P1 en de vaargegevens in de Dorpsgracht.

Waarom

Door de aantallen bezoekers naar tijd en plaats in beeld te brengen, kunnen we passende maatregelen nemen om de bezoekerstevredenheid te vergroten en de overlast te verminderen.

Wanneer

De aanpak is in 2020 gestart en wordt in de voorbereiding op het toeristenseizoen 2021 uitgebreid. Naast tellingen en het analyseren hiervan, gaan we dan extra concrete maatregelen toevoegen om bezoekers te verleiden om andere keuzes te maken als de drukte daarom vraagt. Bijvoorbeeld door te kiezen voor een andere vaarroute of parkeerplek.

Meer informatie

Vragen kunt u mailen naar info@steenwijkerland.nl onder vermelding van 'Smart Mobility'.

Zie ook