Groot onderhoud openbare ruimte pad Dorpsgracht

Nieuws

Nieuwsbrief Giethoorn, juli 2022 (pdf 451 kB)

Waarom

Het pad langs de Dorpsgracht is, net als de bruggen en vonders aan onderhoud toe. Dit onderhoud maakt onderdeel uit van de Gebiedsgerichte aanpak Giethoorn. De plannen voor de aanpak van het pad langs de Dorpsgracht hebben we samen met ‘t Gieters Belang, Giethoorn Onderneemt, adviesbureau Roelofs en aannemer G. Hellinga B.V. uitgewerkt. Een behoorlijke klus.

Wanneer

Fase 1 (groot onderhoud Binnenpad) is in april 2021 afgerond, met een mooi resultaat. Fase 2 (groot onderhoud Noorderpad, Molenweg, Middenbuurt) is in april 2022 afgerond. In het najaar van 2022 starten we met de laatste fase, het groot onderhoud van het Zuiderpad en de Langesteeg. 

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Neem dan gerust contact op met Jos de Laat, omgevingsmanager van aannemer Hellinga. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 06-10 79 35 29 of per mail via jos@ghellinga.nl
Heeft u vragen aan de gemeente? Dan kunt u contact opnemen met projectleider Arjan Vroklage. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 14 0521 of per mail via arjan.vroklage@steenwijkerland.nl

Zie ook