Vervangen 2 bruggen De Bramen

Brug De Bramen Giethoorn

Nieuws

Gemeente Steenwijkerland gaat twee bruggen in De Bramen vervangen. Op de kaart ziet u de locatie van de bruggen GNBV12 en GNBV13 (pdf 135kB).

Waarom

De twee verkeersbruggen die halverwege De Bramen liggen, voldoen niet meer aan de normen en eisen die bij deze bruggen horen. Daarnaast hebben de bruggen ernstige schade.

Wanneer

De aanbesteding is geweest en Aannemingsbedrijf Platenkamp vervangt beide bruggen tegelijk in de periode van 11 oktober 2021 tot 3 januari 2022. In deze periode is De Bramen afgesloten voor alle doorgaande verkeer en de vaarweg Zuiderstouwe voor alle vaarverkeer. De gekozen periode geeft het minste risico op een conflict met vorst/schaatswedstrijden en is afgestemd met onder andere riettelers, pachters, Natuurmonumenten en IJsclub Giethoorn.

De bestaande betonnen brug in De Bramen aan de zijde van Giethoorn blijft de gehele uitvoeringsperiode toegankelijk voor vaarverkeer. Voordat de werkzaamheden starten plaatsen we vooraankondigingsborden. We plaatsen geen omleidingsborden tijdens de uitvoering, het lokale verkeer kent de weg.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Dan kunt u contact opnemen met gemeentelijk projectleider Sebastiaan Top. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 14 0521 of per mail via sebastiaan.top@steenwijkerland.nl