Vervangen 2 bruggen De Bramen

Brug De Bramen Giethoorn

Nieuws

Gemeente Steenwijkerland gaat twee bruggen in De Bramen vervangen. Op de kaart ziet u de locatie van de bruggen GNBV12 en GNBV13 (pdf 135kB).

Waarom

De twee verkeersbruggen, die halverwege De Bramen liggen, voldoen niet meer aan de normen en eisen die bij deze bruggen horen. Daarnaast hebben de bruggen ernstige schade. De voorbereiding van het vervangen van beide verkeersbruggen is inmiddels gestart.

Wanneer

We vervangen beide bruggen tegelijk in de periode van 11 oktober 2021 tot 3 januari 2022. In deze periode is De Bramen afgesloten voor doorgaand verkeer. De uitvoeringsperiode ligt buiten het toeristisch seizoen en is intensief afgestemd met riettelers, pachters en grondeigenaren. Voor de uitvoeringsperiode vragen we ook een stremming aan van de watergang Zuiderstouwe. Vaarverkeer kan varen via de route onder de bestaande betonnen brug in De Bramen (aan de kant van Giethoorn). Een tijdelijke noodbrug (van draglineschotten) over de Zuiderstouwe maakt het mogelijk dat de aannemer de nieuwe bruggen kan bouwen. Voordat de werkzaamheden starten, plaatsen we vooraankondigingsborden. We plaatsen geen omleidingsborden tijdens de uitvoering, het lokale verkeer kent de weg.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Dan kunt u contact opnemen met gemeentelijk projectleider Sebastiaan Top. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 14 0521 of per mail via sebastiaan.top@steenwijkerland.nl