De nieuwe Vijverhof

Tekening de nieuwe Vijverhof Steenwijk

Nieuws

Op 21 april 2022 zijn tijdens een inloopbijeenkomst in de Vijverhof (pdf 1 MB) de plannen voor de nieuwe Vijverhof (pdf 3,2 MB) gepresenteerd.

Waarom

Ruim 10 jaar geleden zijn er plannen gemaakt voor de (gedeeltelijke) sloop van de Vijverhof en nieuwbouw van 70 woningen. Daar is destijds een nieuw bestemmingsplan voor opgesteld. Ondanks dat de oorspronkelijke bewoners waren vertrokken zijn de plannen nooit tot uitvoer gebracht. Omdat de plannen niet meer aansloten op de woningmarkt zijn er in 2020 nieuwe plannen gemaakt. Deze plannen zijn ook gepresenteerd aan de omwonenden, maar nooit vastgelegd in een nieuw bestemmingsplan. Inmiddels zijn de plannen opnieuw tegen het licht gehouden en aangepast. De werkzaamheden bestaan uit de sloop van de huidige gebouwen en nieuwbouw van 51 appartementen in twee gebouwen en 44 eengezinswoningen. Er is ruimte voor een wandelverbinding langs het water.

Wanneer

Op 21 april 2022 zijn de nieuwe plannen tijdens een inloopbijeenkomst in de Vijverhof gepresenteerd aan aanwonenden en andere belangstellenden. Om het plan te kunnen realiseren moet het bestemmingsplan worden aangepast. Streven is het ontwerpbestemmingsplan voor 2023 in procedure te brengen.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact op met projectleider Henk Kloosterman. Dat kan via telefoonnummer 14 0521 en/of henk.kloosterman@steenwijkerland.nl

Documenten project Vijverhof