Herontwikkeling Steenwijkerdiep biedt strategische kansen - nieuwsbericht juli 2021

De herontwikkeling van het Gedempte Steenwijkerdiep vordert gestaag en bereikt een nieuwe fase. Na de ondertekening van de contracten en het (deels) afronden van de juridische procedures worden er nu belangrijke vervolgstappen gezet. Stappen die strategische kansen bieden voor de binnenstad van Steenwijk.

Wethouder Bram Harmsma “De recente ondertekening van de contracten met de aanwezige supermarkten maakt een forse doorontwikkeling van het gebied mogelijk. Naast de uitbreiding en verplaatsing van de bestaande supermarkten staan we voor de opgave om de ruimtelijke kwaliteit voor het Gedempte Steenwijkerdiep fors te verbeteren. Het gebied moet verbonden worden met de historische binnenstad en het park Rams Woerthe en moet de ‘kop’ van het Steenwijkerdiep worden als entree over het water. Daarbij ligt er ook een natuurlijke binding met het intercitystation Steenwijk dat wordt getransformeerd naar een belangrijke toegangspoort. Van hieruit kan op vele manieren de binnenstad en het Nationaal park Weerribben-Wieden bezocht worden. Met de provincie Overijssel willen we financiële afspraken maken om deze kwaliteitsimpuls via de strategische investeringsagenda uit te kunnen voeren”.

Voor het Gedempte Steenwijkerdiep zijn nu de voorbereidingen gestart voor het opstellen van een bestemmingsplan. Ook wordt een inrichtingsschets voor het openbaar gebied opgesteld. Dit alles zal de komende maanden in nauw overleg met de betrokken partijen, inwoners en ondernemers gaan plaatsvinden. Hiervoor is een participatietraject opgesteld.

6 juli 2021